Zijn de gegevens in mijn UPO actueel?

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) laat uw pensioengegevens zien zoals deze waren op  31 december van het afgelopen jaar. Alle aanpassingen op of na 1 januari van dit jaar3, bijvoorbeeld in uw salaris, ziet u op uw UPO van volgend jaar. De gegevens in uw UPO zijn dus niet altijd actueel. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl en MijnZwitserleven worden uw gegevens minimaal eens per kwartaal aangepast.

Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.