Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.
ImageOver Zwitserleven

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

ImageLeestijd 2 minuten

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeenstemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. Deze stap past in de strategie van Zwitserleven om de leidende pensioenverzekeraar van Nederland te worden. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

De 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage bestaat uit verschillende gegarandeerde pensioenproducten, inclusief de gesloten verzekerde pensioenregeling voor medewerkers van Onderlinge 's-Gravenhage en Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop.

Gedegen en flexibele partner

Jan de Pooter, CEO van Athora Netherlands: “Deze transactie laat zien dat Zwitserleven een gedegen en flexibele partner is voor pensioenuitvoerders die een oplossing zoeken voor de veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel die op hen afkomen. De overname van deze pensioenportefeuille past in onze strategie om als een leidende pensioenverzekeraar verder te groeien en een duurzaam pensioen te bieden aan onze klanten. We heten de nieuwe groep klanten van Onderlinge ’s-Gravenhage van harte welkom bij Zwitserleven.”

Duurzame uitvoering van pensioenen geborgd

Seada van den Herik, algemeen directeur van Onderlinge ’s-Gravenhage : “Deze stap past in de strategie van Onderlinge ’s-Gravenhage om zich te focussen op de uitbouw van haar producten in het 3e pijler pensioen en op de verdere ontwikkeling van financiële producten en diensten op het gebied van wonen, werken en welzijn voor particulieren in de tweede levensfase. Bij de keuze van een nieuwe pensioenuitvoerder hebben we het belang van onze leden zorgvuldig gewogen. Wij zijn ervan overtuigd dat bij Zwitserleven de duurzame uitvoering van de 2e pijlerpensioenverzekeringen van onze leden geborgd is.”

De overdracht vindt plaats onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank. De transactie zal naar verwachting medio 2023 worden afgerond.


Dit artikel is gepubliceerd op 02 februari 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Eerste plaats in duurzaamheidsranking VBDO

Zwitserleven, als onderdeel van Athora Netherlands, behaalt eerste plaats in de benchmark 'Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland'.

Leestijd 2 minuten

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Deel van de deelnemers van Pensioen­fonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

Het bestuur van Pensioen­fonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioenge­rechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioen­regelingen naar het Algemeen Pensioen­fonds Stap.

Leestijd 2 minuten