Athora Netherlands neemt WTW’s PPI in Nederland over.
ImageOver Zwitserleven

Athora Netherlands neemt WTW’s PPI in Nederland over.

ImageLeestijd 2 minuten

Athora Netherlands, de moedermaatschappij van Zwitserleven, en WTW zijn overeengekomen de PPI van WTW in Nederland over te nemen. De transactie betreft een overdracht van het sponsorschap van WTW aan Athora Netherlands, waarna de PPI uiteindelijk een geïntegreerd onderdeel zal worden van het marktleidende Zwitserleven PPI aanbod in Nederland, met behoud van de belangrijkste huidige klantenproposities.

In lijn met haar strategie, verstevigt Athora Netherlands hiermee haar leidende positie in de Nederlandse pensioenmarkt. De overname resulteert in een gecombineerd beheerd PPI-vermogen van circa EUR 2,7 miljard en ongeveer 126.000 deelnemers (eind 2021), en iets meer dan EUR 400 miljoen premie-inkomen (2021).

De afronding van de transactie zal naar verwachting begin 2023 plaatsvinden en is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder het verkrijgen goedkeuring van toezichthouders en de raadpleging van de ondernemingsraden. Tot die tijd blijven WTW’s PPI en Zwitserleven PPI als aparte en onafhankelijke organisaties actief in de markt.


Dit artikel is gepubliceerd op 18 oktober 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Chris Zegers in gesprek met Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer.

Annemieke Visser-Brons vertelt meer over de toekomstplannen van het bedrijf, welke uitdagingen we hebben, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, en haar ‘Gevoel voor de toekomst’.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeen­stemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

Leestijd 2 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten