Wereld Beheer Mixfonds.

Wereld Beheer Mixfonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed? Dat kan met het Wereld Beheer Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het Wereld Beheer Mixfonds belegt voor

Daardoor is het beleggingsbeleid voor elke beleggingscategorie en voor elke regio gelijk aan het beleggingsbeleid van het fonds waarvoor in die categorie of regio wordt belegd.

 • Het beleid van het Zwitserleven Obligatiefonds, het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het Zwitserleven Vastgoedfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
 • Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • Het beleid van de Azië Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Azië Aandelenpool.
 • Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Wereld Beheer Mixfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Wereld Beheer Mixfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Wereld Beheer Mixfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.

 • Voor de obligatie- en aandelenbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.
 • Voor de vastgoedbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelen- en vastgoedbeleggingen lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende fondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Wereld Beheer Mixfonds belegt in fondsen die beheerd worden door ACTIAM. Daarmee kiest Zwitserleven voor beleggingen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 • De kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.4, van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds in hoofdstuk 11.1 en van het Zwitserleven Vastgoedfonds in hoofdstuk 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
 • De kenmerken van de Amerika Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • De kenmerken van Azië Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Azië Aandelenpool.
 • De kenmerken van de Global Emerging Markets Equity Pool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van het Zwitserleven Obligatiefonds en van het Zwitserleven Vastgoedfonds met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van de pools met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,28% per jaar. Deze bestaan uit:

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar.
 • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,18%.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.