Wereld Beheer Mixfonds.

Wilt u verantwoord beleggen in aandelen en obligaties? Dat kan met het Wereld Beheer Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Dit fonds belegt in Euro-obligaties (55%), Europees vastgoed (5%) en wereldwijde aandelen (40%).

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief in aandelen en obligaties en passief in vastgoed. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste aandelen en leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onetisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om etische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,28% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar.
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,18%.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.