Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

‘Staak verplichte gelijke behandeling slapers en gepensioneerden’
ImagePensioenakkoord

‘Staak verplichte gelijke behandeling slapers en gepensioneerden’

ImageLeestijd 2 minuten

Schrap het wetsartikel dat gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden verplicht, stelt Lennaert van Anken, Head Buy-out & Corporate Development bij Zwitserleven. Zolang die wet van kracht is, kunnen pensioenfondsen niet toewerken naar het nieuwe stelsel waarin rendementen worden verdeeld op basis van de risicohouding van leeftijdscohorten.

Enkele weken geleden pleitten Angela Peters en Pieter Kiveron in PensioenPro voor afschaffing van artikel 58 uit de Pensioenwet, dat gelijke indexatie voorschrijft voor slapers en gepensioneerden in dezelfde pensioenregeling. Dat wetsartikel is inderdaad in strijd met het pensioenakkoord. Het beperkt de keuzemogelijkheid van fondsbesturen bij de overgang naar het nieuwe stelsel. De wetgever zou het artikel moeten schrappen, liever vandaag dan morgen.

Pensioenbesturen en DNB zien artikel 58 uit de Pensioenwet als de belangrijkste belemmering om een ‘pensioner carve out’ uit te voeren. Bij zo’n carve-out brengt een pensioenfonds een deel van de verplichtingen onder bij een verzekeraar. Hierdoor is het mogelijk om gepensioneerden meer zekerheid en indexatie-perspectief te bieden. Tot op heden mag dit niet, omdat het pensioen van gepensioneerden zich dan anders zal ontwikkelen dan het pensioen van de slapers.

Deze beperking past niet in de opzet van het nieuwe pensioenstelsel. Dat stelsel is er juist op gericht om de behaalde rendementen te verdelen naar risicohouding van deelnemers per leeftijdscohort. De pensioenen van deelnemers zullen zich dus anders ontwikkelen binnen één en dezelfde pensioenregeling. Per leeftijdscohort wordt een rendement bepaald, dat per individu vervolgens een ander effect heeft op zijn pensioenresultaat.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat een pensioenfonds voor alle gepensioneerden hetzelfde rendement toekent in de jaarlijkse rendementsverdeling. Dan zal dit rendement per deelnemer verschillen, want een 68-jarige gepensioneerde heeft een langere horizon dan een 90-jarige. Bij eenzelfde overrendement ziet een 68-jarige zijn uitkering minder hard stijgen dan een 90-jarige omdat de verhoging wordt uitgesmeerd over de verwachte looptijd. Dus zelfs binnen de groep gepensioneerden bij gelijke rendementsverdeling zal dat in termen van indexatie anders uitpakken. Deze verschillen worden nog groter tussen de deelnemersgroepen slapers en gepensioneerden.

Artikel 58 nu al niet van toepassing

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is invaren van de huidige pensioenen bij pensioenfondsen de standaard. In deze systematiek wordt voorgesorteerd op de situatie waarin behaalde rendementen worden verdeeld naar een risicohouding per deelnemersgroep. Daarom zal een fondsbestuur bij de belangenafweging van het invaarbesluit ook kijken naar de risicohouding per deelnemersgroep. In de praktijk is het gelijke-behandelingsprincipe van artikel 58 dus nu al niet meer van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat pensioenfondsbesturen een zorgvuldige belangenafweging kunnen maken voor de overstap naar het nieuwe stelsel, is het essentieel dat de wetgever vanaf 1 januari 2022 - of nog eerder - artikel 58 van de Pensioenwet schrapt. Als dit artikel 58 wordt gehandhaafd, kan het pensioenakkoord de prullenbak in.

Als er een streep gaat door artikel 58 kan een pensioenbestuur de pensioenen van bijvoorbeeld de gepensioneerden zeker stellen via een carve-out naar een verzekeraar en de pensioenen van de slapers laten meegaan met het invaren. Dat zou passend zijn gezien het verschil tussen de risicohouding van gepensioneerden en inactieven.

Dit artikel verscheen op 3 maart 2021 in PensioenPro.


Dit artikel is gepubliceerd op 04 maart 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau

In het huidige systeem van individuele beschikbare premie­regelingen maken we bij het inrichten van de beleggingen op deelnemersniveau gebruik van het lifecycle systeem. Straks onder het nieuwe pensioenstelsel gaan we in de flexibele beschikbare premie­regeling opnieuw werken met lifecycles.

Leestijd 5 minuten

Pleisters plakken in de pensioensector

Pleisters plakken in de pensioensector

Berry van Sonsbeek over de complexiteit die op ons afkomt. Elke grote wijziging biedt de mogelijkheid om te leren van het verleden en het in de toekomst beter te doen. Als we kijken naar het nieuwe pensioenstelsel, dan .

Leestijd 6 minuten

Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief

Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief

In juli van dit jaar plaatste de Telegraaf twee interessante artikelen over de keuze van pensioenuitvoerders. In het ene artikel werd gepleit voor een Individueel Pensioen. Uitgevoerd door een pensioenuitvoerder die de deelnemer zelf kiest.

Leestijd 6 minuten

Dilemma bij doorzetten van lopend traject naar uw nieuwe pensioenregeling

Dilemma bij doorzetten van lopend traject naar uw nieuwe pensioen­regeling

Nu de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een jaar doorschuift, kan er zomaar een dilemma ontstaan als u in een lopende adviestraject rond de overgang naar een nieuwe regeling zit. Gaat u door met het verandertraject, legt u het adviesproces een tijd stil, of gaat u voor een tweetrapsconstructie?

Leestijd 2 minuten

Dilemma bij doorzetten van lopende trajecten naar een nieuwe pensioenregeling

Dilemma bij doorzetten van lopende trajecten naar een nieuwe pensioen­regeling

Nu de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een jaar doorschuift, kan er zomaar een dilemma ontstaan in lopende adviestrajecten rond de overgang naar een nieuwe regeling. Gaan we door met het verandertraject, leggen we het adviesproces een tijd stil, of gaan we voor een tweetrapsconstructie?

Leestijd 2 minuten

Pensioen...wat verandert er nu écht voor de partner?

Pensioen...wat verandert er nu écht voor de partner?

Twee belangrijke gebeurtenissen voor deelnemers om nu alvast over na te denken zijn overlijden en scheiden. Wat valt Zwitserleven op in de nieuwe plannen voor het nabestaanden­pensioen en de Wet pensioenverdeling bij scheiden.

Leestijd 2 minuten