ImageProducten

Bestandsopgaves automatisch beschikbaar.

ImageLeestijd 3 minuten

Belt u altijd met uw accountmanager als u bestandsgegevens nodig heeft? Voortaan zijn ze voor u automatisch beschikbaar in MijnZwitserleven. Een veilige omgeving waar u snel alle gegevens op kunt vragen die u nodig heeft voor bijvoorbeeld offertes en controles.

Snel inzicht in gegevens

U heeft direct toegang tot de bestandsopgaves op het moment dat u dat wil. U bent dus niet langer van ons afhankelijk voor uw offertes of het controleren van premies en deelnemers. Wel zo makkelijk.
Veilig werken
U vindt de bestandsopgaves onder Mijn regeling in MijnZwitserleven, een beveiligde, persoonlijke online omgeving. Ook in MyWorkplace kunt u bestandsopgaves aanvragen.

Volgens de AVG-eisen

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt voor een groot deel welke gegevens Zwitserleven, maar ook u, mag delen. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens. Onze bestandsopgaves voldoen dan ook aan deze eisen.

Meer informatie?

Mist u in de bestandsopgaves informatie? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw persoonlijke contactpersoon.


Dit artikel is gepubliceerd op 18 mei 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Pensioen­Aanvullen en fiscale ruimte.

Het einde van het jaar nadert. Daarom starten wij vanuit Zwitserleven een campagne om onze deelnemers en werkgevers erop te wijzen om met Pensioen­Aanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten. Goed moment om ook uw cliënten hierover te benaderen.

Leestijd 2 minuten

Verbeterde lifecycles.

De pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers, tegen een verantwoord risico. In november 2022 passen we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aan. U leest hier waarom we dit doen en wat het voor deelnemers betekent.

Leestijd 6 minuten