Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatiefonds.

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatie­fonds.

Per 22 januari 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Obligatiefonds. De wijziging betreft een aanscherping van het ESG-beleid, flexibilisering van het beleggingsbeleid en aanpassing van de beleggingsrestricties. Dit heeft als doel om het fonds te verduurzamen en tegelijkertijd meer actief rendement te kunnen genereren.

De wijziging van het beleggingsbeleid heeft ook betrekking op het Zwitserleven Mixfonds dat in het Fonds belegt.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de toelichting.