Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatiefonds.

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Obligatie­fonds.

Per 1 april 2017 wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Obligatiefonds. De wijziging betreft het aanpassen van de genoemde benchmark ‘iBoxx € Overall Index (TR)’. Deze zal wijzigen naar een samengestelde benchmark.

  • 50% van de index ‘iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR)’
  • 50% van de index ‘iBoxx € Non Sovereign Index (TR)’

De beleidswijziging heeft als doel om in het belang van de participanten een optimaal rendement bij een verantwoord risico te kunnen blijven realiseren.

Implementatie en kosten

Van 1 april 2017 tot en met 30 april 2017 zal de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het Fonds gefaseerd worden gewijzigd. De eenmalige aan- en verkoopkosten voor de omzetting worden ingeschat op 0,024%.

De wijziging van het beleggingsbeleid heeft ook betrekking op het Zwitserleven Mixfonds dat in het Fonds belegt.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de toelichting. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen.