Verantwoord beleggen: rapportage 1e kwartaal 2016.

Verantwoord beleggen: rapportage 1e kwartaal 2016.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We lichten de meest opvallende zaken eruit.

De wereld in 2030

Het kwartaalrapport begint met een blik naar de toekomst: 2030. Dat is een bijzonder jaar, want het is het streefjaar van de nieuwe Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de Europese Unie haar 3 klimaat- en energiedoelstellingen bereikt wil hebben in dat jaar.

ACTIAM heeft – om bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen – drie focuspunten vastgesteld: klimaat, water en land. Deze thema’s waren al opgenomen in het beleggingsbeleid, maar ACTIAM gaat er nu nog proactiever mee aan de slag. Een van de eerste stappen daarbij is het meetbaar maken van de impact van de drie thema’s. Daarnaast stellen zowel ACTIAM als Zwitserleven voor de thema’s concrete doelstellingen om naartoe te werken. In de kwartaalrapportages zal ACTIAM steeds verslag doen over wat zij allemaal onderneemt om deze doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld actief aandeelhouderschap.

In gesprek

ACTIAM gaat mede namens Zwitserleven actief in gesprek met bedrijven om ze te laten weten welke verbeteringen we graag willen zien op het gebied van duurzaamheid. Dit noemen we engagement. In het afgelopen kwartaal hebben weer een aantal engagements plaatsgevonden. Enkele mooie voorbeelden:

Volkswagen Er loopt een engagementinitiatief met autoproducenten over CO2-uitstoot. Volkswagen is een van de bedrijven die we als onderdeel van dit initiatief spreken. Volkswagen kwam vorig jaar negatief in het nieuws doordat op grote schaal was gesjoemeld met software die metingen van de uitstoot van broeikasgassen onbetrouwbaar maakt. ACTIAM vraagt nu samen met 11 andere institutionele beleggers aan Volkswagen om de organisatie te veranderen, bijvoorbeeld door meer en beter onafhankelijk toezicht aan te wijzen (commissarissen). Aan Volkswagen is gevraagd om de verbeteringen binnen een jaar door te voeren.

Heineken ACTIAM heeft intensief contact met Heineken over het thema water. Niet omdat Heineken onder de maat presteert, integendeel: zij zijn juist één van de koplopers. Ze hebben niet alleen ambitieuze doelstellingen op het gebied van waterefficiëntie, ze nemen ook maatregelen die bijdragen aan een eerlijke waterverdeling in de gebieden waar zij actief zijn. Wat we leren van Heinekens watermanagementpraktijken, leggen we vast en gebruiken we om bedrijven met een minder sterk watermanagement te laten zien hoe het anders kan.

Noordrijn-Westfalen

Groene obligaties zijn obligaties van bedrijven of andere instellingen waarbij het geld apart wordt gezet voor duurzame activiteiten. Het afgelopen kwartaal heeft ACTIAM onder andere geïnvesteerd in een groene obligatie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De focus van deze groene obligatie ligt onder meer op de aanleg van fietspaden, advies over energie-efficiëntie en biodiversiteitsprojecten. Dankzij het energie-efficiëntie-advies heeft de deelstaat bijvoorbeeld al bereikt dat het elektriciteitsverbruik van een aluminiumfabriek al is teruggebracht met bijna 50.000 kWh, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van 15 huishoudens.

Nieuwsgierig naar de rest?
Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Lees dan het volledige verslag van het eerste kwartaal van 2016. Bekijk ook eens de informatie over duurzaam beleggen op onze website.