In actie tegen gebruik van antibiotica bij vleesproductie fastfoodketens.

In actie tegen gebruik van antibiotica bij vleesproductie fastfoodketens.

Wereldwijd hebben 54 grote investeerders, waaronder de vermogensbeheerder van Zwitserleven, ACTIAM, een belangrijk initiatief genomen: zij roepen McDonald's en negen andere fastfoodketens op om te stoppen met het grootschalig gebruik van antibiotica bij de vleesproductie. De NOS berichtte hierover. In een brief aan de ketens wijzen de investeerders op het gevaar dat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Het gevaar van die resistentie is dat die antibiotica ook niet meer effectief zijn voor mensen.

Zwitserleven en verantwoord beleggen
Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is.

Daarom hebben wij ons eigen verantwoorde beleggingsbeleid ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door vermogensbeheerder ACTIAM. Zij belegt op basis van ons mandaat zoveel mogelijk in duurzame fondsen met oog voor mens en milieu.

Daarnaast oefent ACTIAM ook invloed uit door bedrijven te stimuleren om duurzamer te worden. De oproep aan de fastfoodketens is een mooi voorbeeld van hoe we invloed uitoefenen om te bouwen aan een wereld die op de pensioendatum nog de moeite waard is.

Zwitserleven is koploper in de markt als het gaat om verantwoord beleggen. Erkenning daarvoor krijgen wij op nationaal en internationaal niveau. En daar zijn wij heel trots op. Maar het belangrijkste is dat steeds meer klanten dit aspect belangrijk vinden. Daarom kiezen steeds meer werkgevers bewust voor een pensioenregeling van Zwitserleven.

Wilt u meer weten over ons verantwoorde beleggingsbeleid? Bekijk dan onze website.