Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.
ImageProducten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

ImageLeestijd 5 minuten

Het heeft even geduurd, maar dit voorjaar komt Zwitserleven op de markt met een variabel pensioen. Productmanager Nanda Nottelman legt uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en hoe we het product hebben vormgegeven.

“Nu we een nieuwe strategie hebben waarin de focus geheel op pensioen ligt, willen we een compleet aanbod bieden voor klanten die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat betekent dat we naast ons bestaande Zwitserleven Vast Pensioen ook een variabele variant introduceren. We hebben ervoor gekozen de tijd te nemen voor gedegen onderzoek naar de behoefte van klanten. Hierdoor komen we nu met een compleet product dat aansluit op de wensen van onze klanten.”

Hoe komt Zwitserleven tegemoet aan die klantbehoefte?

“Met Zwitserleven Variabel Pensioen bieden we flexibiliteit op het keuzemoment; de pensioengerechtigde kan kiezen voor vast pensioen én beleggen binnen één product. Doordat iedere verhouding tussen het deel vast pensioen en het beleggingsdeel mogelijk is, spreken we binnen Zwitserleven Variabel Pensioen ook wel van beleggen op maat, van veel risico tot juist veel zekerheid.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat een klant een bewuste keuze voor zijn pensioen kan maken. We hebben veel energie en aandacht besteed aan begrijpelijke informatie. Hiervoor hebben we alle productkenmerken uitgelegd aan de hand van een van onze persona’s, Kees, die net als onze doelgroep aan de vooravond van zijn pensioen staat. Deze informatie hebben we gevat in Kenmerken Zwitserleven Variabel Pensioen en is door de deelnemers aan ons klantonderzoek heel positief beoordeeld.”

Zwitserleven Variabel Pensioen kan alleen gesloten worden via onafhankelijk adviseurs. Waarom die keuze voor verplicht advies?

“Zwitserleven Variabel Pensioen kent veel nuances en kan daardoor precies afgestemd worden op de persoonlijke situatie van een klant. Daarvoor is belangrijk te weten wat een klant als risico kán nemen en ook bereid is te nemen. Wij vinden dat onafhankelijk persoonlijk advies hierbij echt een meerwaarde heeft. De risicoprofieltoets die de klant dan samen met de adviseur invult, geeft aan welke combinatie van vast pensioen en beleggen het beste bij de financiële situatie en de risicohouding van de klant past.”

Hoe beleggen klanten in dit product?

“Iedereen start in dezelfde beleggingsmix. De mate van risico wordt vervolgens bepaald door de verhouding tussen het deel vast pensioen en het beleggingsdeel. Daarom kunnen we de beleggingsmix heel offensief samenstellen.

Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van risicobeheersing het beste rendement oplevert. Daarnaast gaven klanten aan dat ze liever een groter deel vast pensioen hebben met veel zekerheid om vervolgens meer risico te nemen met het deel dat ze niet echt nodig hebben voor hun geplande uitgaven, en daarmee dan ook kans te maken op een zo hoog mogelijk rendement. Argumenten waren: ‘zit het mee, dan kunnen we een droomreis maken, zit het tegen, dan stellen we die vakantieplannen bij’.”

Kunnen klanten later nog kiezen voor minder risico?

“Klanten hebben alleen bij aankoop van het pensioen vrije keuze; daarna zijn wijzigingen wettelijk niet toegestaan. Dus ook de verhouding tussen vast en beleggen die een klant op pensioendatum kiest, kan hij later niet aanpassen. Wel kan een klant, wanneer zijn financiële situatie is verslechterd, opnieuw een risicoprofieltoets invullen. Op basis van de uitkomst kunnen wij dan de klant overzetten naar een defensievere beleggingsmix. Daarnaast geldt dat we voor alle klanten vanaf 82-jarige leeftijd starten met afbouwen van het risico door maandelijks een stukje van het beleggingsdeel om te zetten in vast pensioen. Na tien jaar, dus als een klant 92 is, bestaat zijn pensioeninkomen geheel uit vast pensioen dat hij voor de rest van zijn leven ontvangt.”

Hebben klanten nog andere keuzes bij Zwitserleven Variabel Pensioen?

“Klanten kunnen kiezen voor wel of geen partnerpensioen. Ook het percentage partnerpensioen is een keuze, met een maximum van 70% Daarnaast heeft een klant ook de mogelijkheid om te kiezen voor een hogere uitkering bij de start, wat in de markt ook wel vaste daling heet.”

Hoe kan ik als adviseur een offerte maken?

“We werken aan een nieuw offerteprogramma voor de uitkeringsfase van pensioenen. Zwitserleven Variabel Pensioen is straks het eerste product dat hierin geoffreerd kan worden. Na de introductie van ons nieuwe product is er op MijnZwitserleven voor adviseurs een handleiding beschikbaar die de adviseur stap voor stap door het programma leidt.”

Houd de nieuwspagina in de gaten voor berichten over de introductie van Zwitserleven Variabel Pensioen.


Dit artikel is gepubliceerd op 21 maart 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Pensioen­Aanvullen en fiscale ruimte.

Het einde van het jaar nadert. Daarom starten wij vanuit Zwitserleven een campagne om onze deelnemers en werkgevers erop te wijzen om met Pensioen­Aanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten. Goed moment om ook uw cliënten hierover te benaderen.

Leestijd 2 minuten