Een update over de Wet toekomst pensioenen.
ImagePensioenakkoord

Een update over de Wet toekomst pensioenen.

ImageLeestijd 2 minuten

Krijgt het nieuwe stelsel groen licht?

Over een paar weken neemt de Wtp zijn laatste horde: op 22 en 23 mei staat het plenaire debat in de Eerste Kamer gepland over het nieuwe pensioenstelsel. Op 30 mei volgt de verwachte stemming, vlak voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt.

Wtp-proof offertes

Zwitserleven heeft intussen zijn eigen tijdlijnen en uitdagingen. Topprioriteit is vanaf juli 2023 klaar te zijn om Wtp-proof te kunnen offreren. Op 1-1-2024 gaan we Wtp-proof administreren en op 1-1-2027 moet de volledige transitie zijn afgerond.

Het is essentieel om goed in beeld te brengen wat de financiële gevolgen van het pensioenakkoord zijn - voor u, uw werkgevers en voor de deelnemers. Daarom hebben we de Zwitserleven Offertetool ontwikkeld, waarmee u Wtp-berekeningen kan maken. Op onze site leest u ook hoe u direct toegang tot de tool kunt regelen.

Zwitserleven Beheertool

Met de Zwitserleven Beheertool maakt u voor uw klanten inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn van de Wtp. De tool brengt ook de verschillen in kaart tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Met dat inzicht maakt u vervolgens makkelijk indicatieve Wtp-berekeningen in de Offertetool. U kunt dus al met concrete bedragen aan de slag. Zo helpen we de werkgever zijn pensioenregeling om te zetten naar een Wtp-proof regeling.

Op Zwitserleven tooling transitie vindt u alle functionaliteiten, een handleiding en een demo. Vraag daar meteen een toegangscode voor de Beheertool aan.

Communicatieplan

Voor de Wtp passen we veel van onze communicatie aan, vooral natuurlijk die voor de deelnemers. En voor alle pensioenkeuzes die zij moeten maken. In onze informatiebrieven geven wij de deelnemer een transparant overzicht van zijn regeling vóór de Wtp en met de Wtp. Zodat iedereen inzicht heeft in de verschillende kenmerken en de verschillende uitkomsten voor zijn pensioen.

Toetredingsleeftijd wordt 18 jaar

In het wetsvoorstel gaat de maximum toetredingsleeftijd omlaag naar 18 jaar. Dat geldt dan vanaf 1 januari 2024 voor alle pensioenregelingen. Wat betekent dit voor een werkgever die nu een toetredingsleeftijd van bijv. 21 jaar hanteert?

  • Al zijn medewerkers van 18 jaar en ouder treden op 1 januari 2024 toe tot de pensioenregeling.
  • Ook medewerkers die na 1 januari 2024 in dienst treden, komen in de pensioenregeling zodra zij 18 jaar zijn.
  • Is er sprake van een beschikbare premieregeling? Dan zal de premiestaffel worden uitgebreid voor de leeftijden vanaf 18 jaar.

Als de Eerste Kamer de Wtp goedkeurt en de exacte inhoud en ingangsdatum bekend zijn, informeren we u over de vervolgstappen in onze aanpak.

Tip: een handige site met veel informatie over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is ‘Werken aan ons pensioen’.

Zwitserleven PensioenEvent 2023

Save the date: 25 mei in Amersfoort. Een uitgelezen moment, vlak voor de definitieve stemming over de wet. Ons PensioenEvent zit weer vol met sprekers, onderwerpen en ontmoetingen, ditmaal rond de stelselovergang. Keynote speaker is Lisa Brϋggen van Netspar en hoogleraar financiële dienstverlening. Zij neemt u mee in pensioencommunicatie en zoomt daarbij in op de vraag hoe we keuzebegeleiding het beste handen en voeten kunnen geven.

Daarnaast komen tijdens de subsessies ook Wtp-gerelateerde onderwerpen aan bod zoals:

  • Keuzebegeleiding: een gouden kans voor advies?
  • Wordt de Wtp jouw burn-out of jouw sabbatical? Samen op zoek naar de succesfactor voor de adviseur!

We sluiten de middag af met prof. dr. Victor Lamme die alles weet over de vrije wil, en hoe dat zich verhoudt tot een onderwerp als keuzebegeleiding.

Wilt u meer weten over het programma? Ga naar Building the Future Together. En vergeet niet om u daar meteen aan te melden. Wij zien u graag!


Dit artikel is gepubliceerd op 26 april 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten

Instemmen bij invaren?

Berry van Sonsbeek neemt je mee in de uitdagingen rondom de nieuwe pensioenwet bij pensioen­fondsen.

Leestijd 2 minuten