Marktrentestaffels Zwitserleven.
ImagePensioenakkoord, Producten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

ImageLeestijd 4 minuten

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom.

Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premieregelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Referentierente voor de kostprijsstaffel

 De referentierente voor de kostprijsstaffel is gebaseerd op de kostprijs voor onze salarisdiensttijd-regelingen. De referentierente wordt wekelijks vastgesteld en iedere eerste werkdag van de week gepubliceerd op zwitserleven.nl (De hoogte van de RendementsCorrectie voor i-Pensioen).

Wat betekent een wijziging van de rente?

Zowel op het moment van aanbieden, als op het moment van sluiten van een regeling met een kostprijsstaffel moet de referentierente onder de rekenrente van de kostprijsstaffel liggen. Wijzigt de rente nadat het voorstel is verstrekt, maar voor ontvangst van de ondertekende uitvoeringsovereenkomst door Zwitserleven, dan kunnen wij de kostprijsstaffel in het voorstel niet accepteren.

Per 30 mei 2022 staat de referentierente op 1,88%. Dit bekent dat we marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 0,5%, 0,75%, 1% en 1,5% nu niet kunnen offreren. Ook een uitgebracht voorstel kan niet meer worden geaccepteerd. Wordt de referentie 2% of hoger, dan kunnen ook marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 2% niet meer geoffreerd en geaccepteerd worden.

Wet toekomst pensioenen en marktrentestaffels

Op basis van het huidige fiscale kader en het nu geldende Staffelbesluit mogen beschikbare-premieregelingen met een marktrentestaffel worden gevoerd. Deze zijn gebaseerd op een kostprijs die is afgeleid van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
De Kamer moet zich nog uitspreken over de voorstellen. Ook zijn er geen vooruitlopende goedkeuringen om alvast gebruik te maken van het nieuwe kader. Dit maakt dat wij gebonden zijn aan de huidige wet en regelgeving en het huidige Staffelbesluit.

Binnen het huidige fiscale kader kan de vreemde situatie ontstaan dat het afsluiten van een marktrentestaffel op basis van een rekenrente van 1,5% nu niet is toegestaan, omdat de huidige marktrente te ver boven dit percentage ligt. Daar tegenover staat dat op 1 januari 2023 kan worden overgestapt naar de staffel van artikel 38r. In beginsel staan de vlakke premie van 30% en de premiestaffel van artikel 38r Wet loonbelasting vast tot 2037. Maar de stijgende marktrente en de Tweede Kamer kunnen hier nog verandering in brengen.

Conclusie

Toepassing van de vlakke premie en de premiestaffel van art 38r Wet loonbelasting is pas mogelijk nadat de voorstellen kracht van wet hebben gekregen. Of als er vooruitlopend daarop een goedkeurend besluit wordt gepubliceerd. Dit is ook aangegeven door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Uw contactpersoon bij Zwitserleven helpt u graag.


Dit artikel is gepubliceerd op 31 mei 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Krijgt de nieuwe pensioenwet groen licht?

We praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.

Leestijd 3 minuten

Een update over de Wet toekomst pensioenen.

We praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.

Leestijd 2 minuten

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Poolse Landdag: het nieuwe pensioenstelsel in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer wordt overladen met kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Maar waar was het geluid van de verzekeraars en PPI’s? Waarom werden zij niet gehoord? Op uitnodiging van de Senaat hebben diverse experts uit de pensioensector hun visie gedeeld op de invoering van het nieuwe stelsel.

Leestijd 3 minuten

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten