Marktrentestaffels Zwitserleven.
ImagePensioenakkoord, Producten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

ImageLeestijd 4 minuten

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom.

Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premieregelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Referentierente voor de kostprijsstaffel

De referentierente voor de kostprijsstaffel is gebaseerd op de kostprijs voor onze salarisdiensttijd-regelingen. De referentierente wordt wekelijks vastgesteld en iedere eerste werkdag van de week gepubliceerd op zwitserleven.nl (De hoogte van de RendementsCorrectie voor i-Pensioen).

Wat betekent een wijziging van de rente?

Zowel op het moment van aanbieden, als op het moment van sluiten van een regeling met een kostprijsstaffel moet de referentierente onder de rekenrente van de kostprijsstaffel liggen. Wijzigt de rente nadat het voorstel is verstrekt, maar voor ontvangst van de ondertekende uitvoeringsovereenkomst door Zwitserleven, dan kunnen wij de kostprijsstaffel in het voorstel niet accepteren.

Per 30 mei 2022 staat de referentierente op 1,88%. Dit bekent dat we marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 0,5%, 0,75%, 1% en 1,5% nu niet kunnen offreren. Ook een uitgebracht voorstel kan niet meer worden geaccepteerd. Wordt de referentie 2% of hoger, dan kunnen ook marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 2% niet meer geoffreerd en geaccepteerd worden.

Wet toekomst pensioenen en marktrentestaffels

Op basis van het huidige fiscale kader en het nu geldende Staffelbesluit mogen beschikbare-premieregelingen met een marktrentestaffel worden gevoerd. Deze zijn gebaseerd op een kostprijs die is afgeleid van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
De Kamer moet zich nog uitspreken over de voorstellen. Ook zijn er geen vooruitlopende goedkeuringen om alvast gebruik te maken van het nieuwe kader. Dit maakt dat wij gebonden zijn aan de huidige wet en regelgeving en het huidige Staffelbesluit.

Binnen het huidige fiscale kader kan de vreemde situatie ontstaan dat het afsluiten van een marktrentestaffel op basis van een rekenrente van 1,5% nu niet is toegestaan, omdat de huidige marktrente te ver boven dit percentage ligt. Daar tegenover staat dat op 1 januari 2023 kan worden overgestapt naar de staffel van artikel 38r. In beginsel staan de vlakke premie van 30% en de premiestaffel van artikel 38r Wet loonbelasting vast tot 2037. Maar de stijgende marktrente en de Tweede Kamer kunnen hier nog verandering in brengen.

Conclusie

Toepassing van de vlakke premie en de premiestaffel van art 38r Wet loonbelasting is pas mogelijk nadat de voorstellen kracht van wet hebben gekregen. Of als er vooruitlopend daarop een goedkeurend besluit wordt gepubliceerd. Dit is ook aangegeven door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Uw contactpersoon bij Zwitserleven helpt u graag.


Dit artikel is gepubliceerd op 31 mei 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Compensatieregelingen leiden tot gebruik van de eerbiedigende werking.

Compensatie­regelingen leiden tot gebruik van de eerbiedigende werking.

Het recent verschenen document met vragen van de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel en de antwoorden daarop van minister Schouten, geeft wat reden voor het fronzen van wenkbrauwen. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 8 minuten

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Sinds begin april kunt u voor onze deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling een variabel pensioen bij Zwitserleven afsluiten. Het proces was nog gedeeltelijk handmatig, maar we zijn blij te kunnen melden dat het nieuwe offerteportaal nu geheel geautomatiseerd is.

Leestijd 2 minuten

Fiscale aspecten Wet toekomst pensioenen.

Fiscale aspecten Wet toekomst pensioenen.

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Voor werkgevers, werknemers en adviseurs gaat er komende tijd veel veranderen. Daarbij is een goede voorbereiding en de juiste kennis van belang als naar verwachting op 1 januari 2023 de wet van kracht is.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Vanaf nu kunt u een offerte maken voor het Zwitserleven Variabel Pensioen voor deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling bij Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Voor- en nadelen van een flexibele premieregeling.

Voor- en nadelen van een flexibele premie­regeling.

In het nieuwe pensioenstelsel hebben we uiteindelijk de flexibele premie­regeling en de solidaire premie­regeling. Het grootste verschil zit in de manier waarop rendementen bij de deelnemers te­rechtkomen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van solidariteitsreserves.

Leestijd 5 minuten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Dit voorjaar komt Zwitserleven op de markt met een variabel pensioen. Productmanager Nanda Nottelman legt uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en hoe we het product hebben vormgegeven.

Leestijd 5 minuten