Marktrentestaffels Zwitserleven.
ImagePensioenakkoord, Producten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

ImageLeestijd 4 minuten

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom.

Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premieregelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Referentierente voor de kostprijsstaffel

 De referentierente voor de kostprijsstaffel is gebaseerd op de kostprijs voor onze salarisdiensttijd-regelingen. De referentierente wordt wekelijks vastgesteld en iedere eerste werkdag van de week gepubliceerd op zwitserleven.nl (De hoogte van de RendementsCorrectie voor i-Pensioen).

Wat betekent een wijziging van de rente?

Zowel op het moment van aanbieden, als op het moment van sluiten van een regeling met een kostprijsstaffel moet de referentierente onder de rekenrente van de kostprijsstaffel liggen. Wijzigt de rente nadat het voorstel is verstrekt, maar voor ontvangst van de ondertekende uitvoeringsovereenkomst door Zwitserleven, dan kunnen wij de kostprijsstaffel in het voorstel niet accepteren.

Per 30 mei 2022 staat de referentierente op 1,88%. Dit bekent dat we marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 0,5%, 0,75%, 1% en 1,5% nu niet kunnen offreren. Ook een uitgebracht voorstel kan niet meer worden geaccepteerd. Wordt de referentie 2% of hoger, dan kunnen ook marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 2% niet meer geoffreerd en geaccepteerd worden.

Wet toekomst pensioenen en marktrentestaffels

Op basis van het huidige fiscale kader en het nu geldende Staffelbesluit mogen beschikbare-premieregelingen met een marktrentestaffel worden gevoerd. Deze zijn gebaseerd op een kostprijs die is afgeleid van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
De Kamer moet zich nog uitspreken over de voorstellen. Ook zijn er geen vooruitlopende goedkeuringen om alvast gebruik te maken van het nieuwe kader. Dit maakt dat wij gebonden zijn aan de huidige wet en regelgeving en het huidige Staffelbesluit.

Binnen het huidige fiscale kader kan de vreemde situatie ontstaan dat het afsluiten van een marktrentestaffel op basis van een rekenrente van 1,5% nu niet is toegestaan, omdat de huidige marktrente te ver boven dit percentage ligt. Daar tegenover staat dat op 1 januari 2023 kan worden overgestapt naar de staffel van artikel 38r. In beginsel staan de vlakke premie van 30% en de premiestaffel van artikel 38r Wet loonbelasting vast tot 2037. Maar de stijgende marktrente en de Tweede Kamer kunnen hier nog verandering in brengen.

Conclusie

Toepassing van de vlakke premie en de premiestaffel van art 38r Wet loonbelasting is pas mogelijk nadat de voorstellen kracht van wet hebben gekregen. Of als er vooruitlopend daarop een goedkeurend besluit wordt gepubliceerd. Dit is ook aangegeven door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Uw contactpersoon bij Zwitserleven helpt u graag.


Dit artikel is gepubliceerd op 31 mei 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Pensioenpolis (Direct Ingaand Pensioen) nu digitaal 

Pensioenpolis (Direct Ingaand Pensioen) nu digitaal

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten

Nieuw: eenvoudig be­rekeningen maken voor ZEP en ZNP in Actucomp

Onze producten Zwitserleven Exclusief Pensioen en Zwitserleven Nu Pensioen zijn opgenomen in de vergelijkingssoftware van Actucomp.

Leestijd 1 minuten

Hoe tevreden zijn werkgevers over Zwitserleven?

Hoe tevreden zijn onze klanten? We delen graag de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek met u.

Leestijd 2 minuten