Marktrentestaffels Zwitserleven.
ImagePensioenakkoord, Producten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

ImageLeestijd 4 minuten

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom.

Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premieregelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Referentierente voor de kostprijsstaffel

 De referentierente voor de kostprijsstaffel is gebaseerd op de kostprijs voor onze salarisdiensttijd-regelingen. De referentierente wordt wekelijks vastgesteld en iedere eerste werkdag van de week gepubliceerd op zwitserleven.nl (De hoogte van de RendementsCorrectie voor i-Pensioen).

Wat betekent een wijziging van de rente?

Zowel op het moment van aanbieden, als op het moment van sluiten van een regeling met een kostprijsstaffel moet de referentierente onder de rekenrente van de kostprijsstaffel liggen. Wijzigt de rente nadat het voorstel is verstrekt, maar voor ontvangst van de ondertekende uitvoeringsovereenkomst door Zwitserleven, dan kunnen wij de kostprijsstaffel in het voorstel niet accepteren.

Per 30 mei 2022 staat de referentierente op 1,88%. Dit bekent dat we marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 0,5%, 0,75%, 1% en 1,5% nu niet kunnen offreren. Ook een uitgebracht voorstel kan niet meer worden geaccepteerd. Wordt de referentie 2% of hoger, dan kunnen ook marktrentestaffels op basis van een rekenrente van 2% niet meer geoffreerd en geaccepteerd worden.

Wet toekomst pensioenen en marktrentestaffels

Op basis van het huidige fiscale kader en het nu geldende Staffelbesluit mogen beschikbare-premieregelingen met een marktrentestaffel worden gevoerd. Deze zijn gebaseerd op een kostprijs die is afgeleid van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
De Kamer moet zich nog uitspreken over de voorstellen. Ook zijn er geen vooruitlopende goedkeuringen om alvast gebruik te maken van het nieuwe kader. Dit maakt dat wij gebonden zijn aan de huidige wet en regelgeving en het huidige Staffelbesluit.

Binnen het huidige fiscale kader kan de vreemde situatie ontstaan dat het afsluiten van een marktrentestaffel op basis van een rekenrente van 1,5% nu niet is toegestaan, omdat de huidige marktrente te ver boven dit percentage ligt. Daar tegenover staat dat op 1 januari 2023 kan worden overgestapt naar de staffel van artikel 38r. In beginsel staan de vlakke premie van 30% en de premiestaffel van artikel 38r Wet loonbelasting vast tot 2037. Maar de stijgende marktrente en de Tweede Kamer kunnen hier nog verandering in brengen.

Conclusie

Toepassing van de vlakke premie en de premiestaffel van art 38r Wet loonbelasting is pas mogelijk nadat de voorstellen kracht van wet hebben gekregen. Of als er vooruitlopend daarop een goedkeurend besluit wordt gepubliceerd. Dit is ook aangegeven door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Uw contactpersoon bij Zwitserleven helpt u graag.


Dit artikel is gepubliceerd op 31 mei 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Pensioen­Aanvullen en fiscale ruimte.

Het einde van het jaar nadert. Daarom starten wij vanuit Zwitserleven een campagne om onze deelnemers en werkgevers erop te wijzen om met Pensioen­Aanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten. Goed moment om ook uw cliënten hierover te benaderen.

Leestijd 2 minuten