Beleggingsvorm DynamischBeleggen.

DynamischBeleggen is een standaard manier van beleggen. Dat beleggen doen wij voor u. Daarbij houden we rekening met het gemiddelde risico dat de deelnemers in de regeling willen en kunnen nemen. En wat hun verwachte pensioeninkomen is. En ook houden we daarbij rekening met uw pensioengevend loon. U heeft zelf geen omkijken naar uw beleggingen.

Beleggen in een lifecycle

In DynamischBeleggen beleggen we op basis van een lifecycle. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen. Bij de mix stemmen we de beleggingen af op uw leeftijd. En zorgen we ervoor dat u steeds iets minder risicovol belegt als u dichter bij uw pensioenleeftijd komt. Dit betekent dat we de verdeling van de fondsen veranderen zodat het beleggingsrisico afneemt. Met pensioenleeftijd bedoelen we de standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat volgens de pensioenregeling.

Op basis van uw leeftijd en de resterende jaren tot uw pensioenleeftijd beleggen we in een mix van aandelen, vastgoedaandelen en bedrijfs- en staatsobligaties. Ieder jaar kijken we of met de beleggingen nog een goed resultaat wordt gehaald. Als het nodig is passen we de mix van uw beleggingen aan. Daar hoeft u niets voor te doen. Bij beleggen via het lifecyclemodel benut u de kans op een goed resultaat van de beleggingen. Het beleggingsrisico wordt steeds kleiner hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt.

DynamischBeleggen bestaat uit 7 lifecycles

Lifecycle 1 is de lifecyle met het laagste risico en lifecycle 7 is de lifecycle met het hoogste risico. Welke lifecycle we voor u gebruiken, hangt af van uw loon. Als u een modaal loon heeft, belegt u in de lifecycle met het laagste risico, dit is lifecycle 1. Als uw loon (veel) hoger of lager is, belegt u in een lifecycle met meer risico. Dit betekent dat meer of langer belegd wordt in aandelen en andere beleggingen met meer risico.

Werkt u niet meer bij de werkgever waar u een pensioenregeling met DynamischBeleggen had? Dan ontvangen we geen informatie meer over uw loon. Vanaf 3 maanden nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we alleen naar uw leeftijd en niet meer naar uw pensioengevend loon. We beleggen dan via lifecycle 1.

Voor onze pensioenregelingen houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in onze investeringsbeslissingen. We vertellen u graag meer over ons duurzame beleggingsbeleid voor uw pensioenregeling.

Meer informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid

Toelichting Dynamisch Beleggen

Beleggingsfondsen in de lifecycles

In de lifecycles binnen DynamischBeleggen maken we gebruik van de volgende fondsen:

Als uw pensioenleeftijd nog ver weg is, is het belangrijk om de kans op een goed resultaat van de beleggingen te benutten. In deze fase van de lifecycle beleggen we daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat. Dat zijn de fondsen 1 t/m 3. Hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, hoe minder risicovol we beleggen. Vlak voor uw pensioenleeftijd bestaat de beleggingsmix grotendeels uit obligaties. Dat zijn de fondsen 4 t/m 6.

Laatste fase van uw pensioenopbouw

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. Om u een zo hoog mogelijk pensioeninkomen te geven, houden we rekening met het beleggingsrisico en het renterisico. We verkleinen het beleggingsrisico langzaam als uw pensioenleeftijd dichterbij komt. Daardoor krijgt u meer zekerheid over uw verwachte pensioen. Het renterisico is het risico dat uw pensioen lager wordt doordat de rente daalt. We verkleinen het renterisico door te beleggen in beleggingsfondsen die investeren in obligaties met een lange looptijd. Door te beleggen in obligaties wordt uw verwachte pensioeninkomen stabieler.

Meer informatie over afbouwen van risico in de lifecycle

Wanneer kiezen voor DynamischBeleggen? 

Er zitten voordelen en nadelen aan DynamischBeleggen. Of het bij u past, hangt dan ook af van wat u belangrijk vindt. En welke mogelijkheden u heeft binnen uw pensioenregeling. Bekijk daarom eerst in MijnZwitserleven voor welke beleggingsvormen u kunt kiezen. In het overzicht hieronder ziet u in welke situaties u kunt denken aan DynamischBeleggen. 

Voordelen

 • U heeft geen omkijken naar uw beleggingen. Wij bepalen voor u de samenstelling van de beleggingen.

 • Hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, hoe minder risicovol wij beleggen.

 • U hoeft geen beleggerprofiel te bepalen.

 • U bent vrij om tussentijds uw beleggingsvorm aan te passen naar ProfielBeleggen of VrijBeleggen, als dat kan binnen uw pensioenregeling.

Nadelen

 • We beleggen voor u volgens een ‘standaard’ beleggingsbeleid. We houden geen rekening met hoeveel risico u zelf wil en kunt dragen.

 • De mix van de beleggingen is mogelijk niet het meest passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. De opbouw van uw pensioen is hierdoor mogelijk niet optimaal.

 • Het is niet mogelijk om zelf te bepalen hoeveel procent van uw mix van beleggingen u wil voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Dit wordt wel mogelijk als u overstapt naar ProfielBeleggen.

Past mogelijk bij u als u:

 • Geen omkijken naar uw beleggingen wil hebben en wil dat Zwitserleven de mix van uw beleggingen bepaalt.

 • Weet dat u de mix van beleggingen niet volledig wil voorbereiden op een variabel pensioeninkomen.

Past mogelijk niet of minder bij u als u:

 • Rekening wil houden met hoeveel risico u zelf wil en kunt dragen. En de mix van de beleggingen wil afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.

 • Zelf wil bepalen voor hoeveel procent u de mix van beleggingen wil voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Dat is binnen DynamischBeleggen niet mogelijk. Dit wordt wel mogelijk als u overstapt naar ProfielBeleggen, als dat binnen uw pensioenregeling mogelijk is.

Advies nodig bij uw keuzes?

Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.