Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 55% in obligaties
  • 40% in aandelen
  • 5% in vastgoed
What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% is een mixfonds met garantie en belegt actief in aandelen en obligaties en passief in vastgoed. Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is een verdeling over verschillende beleggingscategorieën.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan het fonds binnen bepaalde bandbreedtes van deze wegingen afwijken. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders die elkaar goed aanvullen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%?

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%?

Het rendement is netto 4% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 4% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde.

Het minimum rendement is 4% per jaar. Iedere maand berekenen we de garantiewaarde. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie.

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,64% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kostenfactor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
  • Garantiekosten: 0,36%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.