Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4%.

Zwitserleven PW Wereld­beheer­fonds 4%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 55% in obligaties
  • 40% in aandelen
  • 5% in vastgoed
Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% is een mixfonds met garantie en belegt actief in aandelen en obligaties en passief in vastgoed. Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is een verdeling over verschillende beleggingscategorieën.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan het fonds binnen bepaalde bandbreedtes van deze wegingen afwijken. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders die elkaar goed aanvullen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%?

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%?

Het rendement is netto 4% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 4% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde.

Het minimum rendement is 4% per jaar. Iedere maand berekenen we de garantiewaarde. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,64% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kostenfactor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
  • Garantiekosten: 0,36%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Essentiële Belggersinformatie risicoscore 4

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.