Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 4% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

  • 55% in obligaties
  • 40% in aandelen
  • 5% in vastgoed

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4% is een mixfonds met garantie en belegt actief in aandelen en obligaties en passief in vastgoed. Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is een verdeling over verschillende beleggingscategorieën.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan het fonds binnen bepaalde bandbreedtes van deze wegingen afwijken. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door verschillende gespecialiseerde fondsbeheerders die elkaar goed aanvullen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds 4%?

Het rendement is netto 4% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 4% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde.

Het minimum rendement is 4% per jaar. Iedere maand berekenen we de garantiewaarde. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,64% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kostenfactor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
  • Garantiekosten: 0,36%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.