Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%.

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% belegt voor

Daardoor is het beleggingsbeleid voor elke beleggingscategorie en voor elke regio gelijk aan het beleggingsbeleid van de pool of het fonds waarvoor in die categorie of regio wordt belegd.

 • Het beleid van het Zwitserleven Obligatiefonds, het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het Zwitserleven Vastgoedfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
 • Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • Het beleid van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
 • Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere pools of fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen.

Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.

Voor de Euro Obligatiepool is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Dat geldt ook voor het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, de Amerika Aandelenpool en de Global Emerging Markets Equity Pool.

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific en van de Euro Vastgoedfondsen pool is een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende pools en fondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe werkt het fonds?

Het rendement is netto 3% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. De beheerkosten van 0,18% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 2,82% per jaar. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% belegt in pools en fondsen die beheerd worden door Cardano Asset Management. Daarmee kiest Zwitserleven voor beleggingen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 • De kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina.
 • De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.1 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Europees Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina.
 • De kenmerken van de Amerika Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • De kenmerken van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.9 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific eveneens onderaan deze pagina.
 • De kenmerken van de Global Emerging Markets Equity Pool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.
 • De kenmerken van het Zwitserleven Vastgoedfonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.5 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Vastgoedfonds eveneens onderaan deze pagina.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van de onderliggende Zwitserleven fondsen met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van zowel het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen als van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van de pools met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,70% per jaar. Deze bestaan uit:  

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
 • Garantiekosten: 0,42%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
 • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.