Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%.

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% belegt voor

Daardoor is het beleggingsbeleid voor elke beleggingscategorie en voor elke regio gelijk aan het beleggingsbeleid van het fonds waarvoor in die categorie of regio wordt belegd.

 • Het beleid van het Zwitserleven Obligatiefonds, het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het Zwitserleven Vastgoedfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
 • Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • Het beleid van de Azië Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Azië Aandelenpool.
 • Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.

 • Voor de obligatie- en aandelenbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.
 • Voor de vastgoedbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelen- en vastgoedbeleggingen lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende fondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%?

Hoe werkt Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%?

Het rendement is netto 3% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. De beheerkosten van 0,18% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 2,82% per jaar. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie. 

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% belegt in fondsen die beheerd worden door ACTIAM. Daarmee kiest Zwitserleven voor beleggingen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 • De kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.4, van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds in hoofdstuk 11.1 en van het Zwitserleven Vastgoedfonds in hoofdstuk 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
 • De kenmerken van de Amerika Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Amerika Aandelenpool.
 • De kenmerken van Azië Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Azië Aandelenpool.
 • De kenmerken van de Global Emerging Markets Equity Pool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van het Zwitserleven Obligatiefonds en van het Zwitserleven Vastgoedfonds met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van de pools met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,70% per jaar. Deze bestaan uit:  

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
 • Garantiekosten: 0,42%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
 • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.