Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3%.

Zwitserleven PW Wereld­beheer­fonds 3%.

Zwitserleven PW Wereldbeheerfonds 3% biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 55% in obligaties
  • 40% in aandelen
  • 5% in vastgoed
Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Wereld Beheer Fonds is een mixfonds. Dit fonds belegt actief in aandelen en obligaties en passief in vastgoed. Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is een verdeling over verschillende beleggingscategorieën.

Hoe werkt Zwitserleven PW Europees Beheerfonds 3%?

Hoe werkt Zwitserleven PW Europees Beheer­fonds 3%?

Het rendement is netto 3% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. De beheerkosten van 0,18% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 2,82% per jaar. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is.

Voorwaarde: Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie. 

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,70% per jaar. Deze bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF),ze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar
  • Garantiekosten: 0,42%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.