MijnZwitserleven en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij PensioenAanvullen

MijnZwitserleven en premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid bij Pensioen­Aanvullen

MijnZwitserleven

Op 1 februari introduceerden we MijnZwitserleven. In MijnZwitserleven hebben werknemers een beter en completer inzicht in hun pensioenopbouw én verwachte uitgaven. Ook bieden we, afhankelijk van de regeling, de mogelijkheid om een tekort aan te vullen.

Binnenkort benaderen we werkgevers en deelnemers over MijnZwitserleven, met als doel het activeren van de deelnemers. Natuurlijk volgens de afspraken over rechtstreekse benadering.

Hoe informeren we deelnemers en werkgevers

Binnenkort ontvangen werkgevers informatie over MijnZwitserleven.
Om hun medewerkers te motiveren kunnen ze een promotiepakket bestellen. Ook stellen we teksten beschikbaar voor hun intranet en/of in een e-mail aan hun werknemers. Deelnemers ontvangen van ons een brief of e-mail over MijnZwitserleven. Onder de werknemers die inloggen verloten we elke week mooie Zwitserleven prijzen.

Inloggen, verkennen en waar nodig bijsturen

In MijnZwitserleven zien medewerkers direct hun pensioenopbouw bij ons. En ze krijgen eenvoudig inzicht in hun totale pensioen, dat van de eventuele partner en de verwachte uitgaven. Ook tonen we een vooruitblik aan de hand van 3 scenario's.
Afhankelijk van de regeling, bestaat de mogelijkheid om zelf pensioen aan te vullen. Dit gaat helemaal digitaal. Op vrijwel elke pagina bieden we de mogelijkheid aan om een adviseur in te schakelen.

Wat kunt u doen?

Voor u als adviseur is dit een mooi moment om met uw relaties te praten over de arbeidsvoorwaarde pensioen en de communicatie hierover naar hun werknemers.

Nieuw: Premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid bij Pensioen­Aanvullen

De meeste werkgevers hebben met Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in hun pensioenregeling hun werknemers verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid. De opbouw van het pensioen loopt dan door bij arbeidsongeschiktheid, zonder dat ze premie hoeven te betalen. Dit kunt u vanaf 1 januari 2020 ook regelen voor PensioenAanvullen.

Wat vergoeden we?

  • Welk deel van de premie voor PensioenAanvullen we bij arbeidsongeschiktheid betalen, hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het percentage, hoe groter het deel dat we vergoeden.
  • De premie PensioenAanvullen zoals deze wordt betaald op het moment van arbeidsongeschikt, wordt vrijgesteld. Deze vrijgestelde premie stijgt daarna niet meer.

Hoe werkt het?

  • U kunt vanaf november een offerte maken op MijnZwitserleven voor de werkgever.
  • Gaat de werkgever akkoord met de offerte? Dan breiden wij de pensioenregeling uit met de vrijwillige verzekering van Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor PensioenAanvullen.
  • De werknemer sluit de verzekering af in MijnZwitserleven.
  • De premie hangt af van de leeftijd van de werknemer.
  • Net als bij PensioenAanvullen houdt de werkgever de premie in op het brutoloon van de werknemer.
  • Er is een leaflet beschikbaar die u kunt delen met uw werkgevers. 


Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten over de verzekering Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor PensioenAanvullen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.

Vragen?

Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.