Zwitserleven organiseert extra PensioenAvond voor 40-55 jarigen in Zwolle.

Zwitserleven organiseert extra PensioenAvond voor 40-55 jarigen in Zwolle.

Op 16 en 17 april organiseerde Zwitserleven voor het eerst een PensioenAvond voor 40-55 jarigen. Dit was een enorm succes. Op verzoek van verschillende werkgevers en medewerkers uit het noordoosten van het land, organiseren wij op 2 oktober een PensioenAvond in Zwolle.

Stap in je financiële toekomst!

Het thema van de avond is "Stap in je financiële toekomst". De deelnemers krijgen informatie over keuzes die er in de pensioenopbouw zijn. We gaan in op pensioenactualiteiten en wat deze betekenen voor het inkomen voor later. En in eenvoudige stappen laten we zien hoe de deelnemers meer inzicht krijgen in hun financiële situatie op de pensioendatum. Maar ze ervaren vooral dat op deze avond een leuke en leerzame eerste stap is gezet om actief bezig te zijn met hun inkomen voor later.

Uw relaties ontvangen een uitnodiging

Medio augustus ontvangen deelnemers in de leeftijd van 40 t/m 55 jaar met een pensioenregeling bij Zwitserleven een uitnodiging voor de PensioenAvond. We respecteren hierbij de afspraken die we met u hebben gemaakt over het verzenden van uitnodigingen. Dit hebben we aan het begin van het jaar nog uitgevraagd. Vooraf informeren we de werkgevers. U kunt bij deze sessies aanwezig zijn. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven of stuur een e-mail.