Zwitserleven organiseert een PensioenAvond voor 40-55 jarigen.

Zwitserleven organiseert een PensioenAvond voor 40-55 jarigen.

Op 16 en 17 april organiseren we voor het eerst een PensioenAvond voor 40-55 jarigen. Voor deze doelgroep is het belangrijk om nu beslissingen te nemen over het inkomen voor later.

Kan ik zo blijven leven?

Het thema van de avond is "Kan ik zo blijven leven?". De deelnemers krijgen informatie welke keuzes in pensioenopbouw er zijn. We gaan in op pensioenactualiteiten en wat deze betekenen voor het pensioeninkomen. En in eenvoudige stappen laten we zien hoe de deelnemers meer inzicht krijgen in hun financiële situatie op de pensioendatum. Maar ze ervaren vooral dat op deze avond een leuke en leerzame eerste stap is gezet om actief bezig te zijn met hun inkomen voor later.

Het programma vindt u op onze site.

Uw relaties ontvangen een uitnodiging

Binnenkort ontvangen deelnemers in de leeftijd van 40 t/m 55 met een pensioenregeling bij Zwitserleven een uitnodiging voor de PensioenAvond. We respecteren hierbij de afspraken die we met u hebben gemaakt over verzenden van uitnodigingen. Vooraf informeren we de werkgevers. U kunt bij deze sessies aanwezig zijn. Informeer naar de mogelijkheden via onderstaand emailadres.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven of stuur ons een e-mail.