‘Bedrag ineens’ met een jaar uitgesteld.
ImageOver Zwitserleven, Producten

‘Bedrag ineens’ met een jaar uitgesteld.

ImageLeestijd 4 minuten

De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' met algemene stemmen aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte geboden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Tegelijkertijd heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken het onderdeel ‘Bedrag ineens’ met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Wat betekent dit en wat is het alternatief? Vier vragen aan Kimm Brons, senior legal counsel bij Zwitserleven.

Wat houdt dit wetsvoorstel in?

“Als gevolg van de afspraken in het pensioenakkoord is het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen voorgesteld. Dit wetsvoorstel regelt eigenlijk drie afzonderlijke maatregelen. Het gaat hier specifiek om het onderdeel ‘Bedrag Ineens’ waarvoor de Minister nu heeft toegezegd om dit met een jaar uit te stellen.”

Waarom is juist dit onderdeel uitgesteld?

Tijdens het debat is het gehele wetsvoorstel aangenomen. Dit betekent dat de onderdelen uit het wetsvoorstel die zien op RVU en Verlofsparen wel in werking treden. Na kritiek van de Eerste Kamer heeft Minister Koolmees aangegeven dat hij bereid is om de inwerkingtreding van het onderdeel ‘Bedrag ineens’ uit te stellen tot 1 januari 2023.

Deze extra tijd zal hij gebruiken om te kijken welke aanpassingen nodig zijn om uitvoerbaarheid te verbeteren. En dat is goed nieuws. Want het lijkt erop dat opnieuw wordt bekeken dat deze maatregel niet wordt belast met grote complexiteit en om die reden hoge uitvoeringskosten.

Waarom kritiek? Meer keuzevrijheid is toch juist goed?

“Het is zeker een sympathiek plan maar helaas onnodig ingewikkeld gemaakt – voor zowel de pensioenuitvoerder als de deelnemer. Het oorspronkelijke idee was een uitkering van een bedrag ineens van maximaal 10% van het pensioenkapitaal op pensioeningangsdatum. Het opnemen van zo’n bedrag biedt de deelnemer meer flexibiliteit in het aanwenden van het pensioenvermogen. Het bedrag is vrij besteedbaar, bijvoorbeeld voor de verbetering van de woning. Op het laatste moment is er nog een ingrijpende wijziging doorgevoerd omdat een deel van de deelnemers geconfronteerd zou kunnen worden met extra belastingdruk in de vorm van het betalen van extra AOW-premie. Om dat te repareren is een tweede keuzemoment voor de opname van het bedrag ineens gecreëerd. Op de pensioeningangsdatum kan een deelnemer er voor kiezen om een bedrag ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum of in februari volgend op het jaar, waarin de AOW-datum wordt bereikt. Maar juist dit extra keuzemoment vormt een uitdaging in de uitvoering voor pensioenuitvoerders en is complex omdat de deelnemer de gevolgen van zijn of haar keuze vaak niet kan overzien.”

Wat is het alternatief?

“De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben eenvoudige alternatieven aangedragen. Zij stellen voor dat er geen AOW-premie wordt ingehouden over de uitkering als de uitkering ineens plaatsvindt in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Hierdoor wordt over het bedrag ineens uitsluitend belasting volgens het belastingtarief betaald. Hiermee kun je terug naar het oorspronkelijk idee van één keuzemoment en direct uitbetalen. Veel eenvoudiger voor de deelnemer én de pensioenuitvoerder.


Dit artikel is gepubliceerd op 13 januari 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Met gevoel voor de toekomst: meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.

Amstelveen, 26 november 2022 – Het is vandaag twee jaar geleden dat we met 2.000 bomen het ‘Zwitserleven-bos’ aanplantten in Het Groene Woud in Brabant. Daarna volgden in maart 2022 nog eens 1.500 bomen voor een voedselbos op Lubosch Land in Limburg. Inmiddels is er al een flinke toename van de biodiversteit waargenomen.

Leestijd 2 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Pensioen­Aanvullen en fiscale ruimte.

Het einde van het jaar nadert. Daarom starten wij vanuit Zwitserleven een campagne om onze deelnemers en werkgevers erop te wijzen om met Pensioen­Aanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten. Goed moment om ook uw cliënten hierover te benaderen.

Leestijd 2 minuten

Athora Netherlands neemt WTW’s PPI in Nederland over.

Athora Netherlands is met WTW overeengekomen de PPI van WTW in Nederland over te nemen. Deze wordt onderdeel van het marktleidende en duurzame aanbod van Zwitserleven PPI.

Leestijd 2 minuten

Pensioen­fonds A.C. Nielsen brengt zijn pensioen onder bij Zwitserleven.

Zwitserleven heeft per 1 oktober 2022 de pensioenaanspraken en -rechten overgenomen van Stichting Pensioen­fonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V. In totaal gaat het om circa 485 deelnemers en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 55 miljoen.

Leestijd 3 minuten

Verbeterde lifecycles.

De pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers, tegen een verantwoord risico. In november 2022 passen we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aan. U leest hier waarom we dit doen en wat het voor deelnemers betekent.

Leestijd 6 minuten