Laatste mogelijkheid voor een stijgende premiestaffel.
ImagePensioenakkoord, Producten

Laatste mogelijkheid voor een stijgende premiestaffel.

ImageLeestijd 2 minuten
Een van de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen (WTP) is een overgang van een stijgende premiestaffel naar een vast premiepercentage. Er zijn werkgevers die nu al een regeling hebben met een vast premiepercentage. Werkgevers die nu al een regeling hebben met een vast premiepercentage kunnen dit nog aanpassen.

Aanpassen in 2022 nog mogelijk

Tot 1 december 2022 kan een werkgever het vaste premiepercentage nog aanpassen naar een stijgende staffel en gebruikmaken van de eerbiedigende werking die de WTP biedt. Na de geplande ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2023 is deze aanpassing wettelijk niet meer toegestaan.

Overzicht klanten per e-mail

We kunnen ons voorstellen dat u deze mogelijkheid wilt bespreken met uw klant. Als u klanten met een vast premiepercentage heeft, ontvangt u half maart van ons een overzicht per mail.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.

Dit artikel is gepubliceerd op 22 februari 2022

Meer over het pensioenakkoord

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Meer lezen?

Lees meer artikelen over het pensioenakkoord. Berry van Sonsbeek en anderen duiken in de details en houden de actualiteit in de gaten.