Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.
ImageProducten

Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.

ImageLeestijd 3 minuten
Nu het einde van het jaar nadert is het voor iedereen die extra inkomen voor later wil, verstandig om na te denken over PensioenAanvullen. In december hebben deelnemers de laatste kans om via PensioenAanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten.

Extra inleg eenvoudig berekenen in MijnZwitserleven
Heeft een deelnemer nog niet alle fiscale ruimte van dit jaar gebruikt? Dan is het mogelijk om een extra bedrag in te leggen tot maximaal aan deze fiscale ruimte.  Een deelnemer kan in MijnZwitserleven snel berekenen hoeveel ruimte hij nog heeft om extra in te leggen.Kenmerken PensioenAanvullen

  • PensioenAanvullen biedt extra inkomen voor later.
  • Omdat het bedrag dat de deelnemer extra inlegt van het bruto loon wordt ingehouden betaalt hij over dit bedrag geen loonbelasting. Dat levert een mooie besparing op. De deelnemer betaalt pas belasting als hij later met pensioen gaat en van Zwitserleven een pensioeninkomen ontvangt.
  • Vanaf AOW-datum is bovendien het belastingtarief in de eerste belastingschijf lager waardoor de deelnemer mogelijk minder belasting betaalt.
  • Bij uitdiensttreding stopt PensioenAanvullen. De deelnemer kan dan niet meer zelf pensioen aanvullen bij Zwitserleven.
  • Bij overlijden voor de pensioendatum zijn er twee mogelijkheden:
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven PPI? Dan wordt de beleggingswaarde gebruikt om het partnerpensioen en/ of wezenpensioen te verhogen of om partner- en wezenpensioen te kopen voor de nabestaanden.
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven? Dan vervalt de beleggingswaarde. Ook de waarde die de deelnemer heeft bereikt door de aanvullende inleg.

Niet gebruikte ruimte eerdere jaren
Een deelnemer kan de niet gebruikte ruimte uit eerdere jaren alleen via ‘inhaal’ of ‘inkoop’ van pensioen benutten, op basis van de Handreiking inhaal of inkoop van de Belastingdienst. Via PensioenAanvullen is dit niet mogelijk. Als een deelnemer de ruimte via inhaal of inkoop wil benutten, dan wordt de berekening van de ruimte altijd door een adviseur gemaakt.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 november 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Pensioenpolis (Direct Ingaand Pensioen) nu digitaal 

Pensioenpolis (Direct Ingaand Pensioen) nu digitaal

Leestijd 2 minuten

Nieuw: eenvoudig be­rekeningen maken voor ZEP en ZNP in Actucomp

Onze producten Zwitserleven Exclusief Pensioen en Zwitserleven Nu Pensioen zijn opgenomen in de vergelijkingssoftware van Actucomp.

Leestijd 1 minuten

Hoe tevreden zijn werkgevers over Zwitserleven?

Hoe tevreden zijn onze klanten? We delen graag de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek met u.

Leestijd 2 minuten

Positieve resultaten voor eerste jaar Zwitserleven Variabel Pensioen

Sinds de introductie van ons variabel pensioen in 2022 heeft een deel van de gepensioneerden die hiervoor kozen er een heel jaar op zitten.

Leestijd 1 minuten

Bemiddelingskosten DIL aftrekbaar

De Belastingdienst heeft haar standpunt over de aftrekbaarheid van bemiddelingskosten voor lijfrenteproducten aangepast.

Leestijd 1 minuten

Verlaging fonds­beheerkosten Zwitserleven Variabel Pensioen

Goed nieuws! De fonds­beheerkosten van het Zwitserleven Variabel Pensioen zijn verlaagd van 56 basispunten naar 41.

Leestijd 2 minuten