Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.
ImageProducten

Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.

ImageLeestijd 3 minuten
Nu het einde van het jaar nadert is het voor iedereen die extra inkomen voor later wil, verstandig om na te denken over PensioenAanvullen. In december hebben deelnemers de laatste kans om via PensioenAanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten.

Extra inleg eenvoudig berekenen in MijnZwitserleven
Heeft een deelnemer nog niet alle fiscale ruimte van dit jaar gebruikt? Dan is het mogelijk om een extra bedrag in te leggen tot maximaal aan deze fiscale ruimte.  Een deelnemer kan in MijnZwitserleven snel berekenen hoeveel ruimte hij nog heeft om extra in te leggen.Kenmerken PensioenAanvullen

  • PensioenAanvullen biedt extra inkomen voor later.
  • Omdat het bedrag dat de deelnemer extra inlegt van het bruto loon wordt ingehouden betaalt hij over dit bedrag geen loonbelasting. Dat levert een mooie besparing op. De deelnemer betaalt pas belasting als hij later met pensioen gaat en van Zwitserleven een pensioeninkomen ontvangt.
  • Vanaf AOW-datum is bovendien het belastingtarief in de eerste belastingschijf lager waardoor de deelnemer mogelijk minder belasting betaalt.
  • Bij uitdiensttreding stopt PensioenAanvullen. De deelnemer kan dan niet meer zelf pensioen aanvullen bij Zwitserleven.
  • Bij overlijden voor de pensioendatum zijn er twee mogelijkheden:
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven PPI? Dan wordt de beleggingswaarde gebruikt om het partnerpensioen en/ of wezenpensioen te verhogen of om partner- en wezenpensioen te kopen voor de nabestaanden.
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven? Dan vervalt de beleggingswaarde. Ook de waarde die de deelnemer heeft bereikt door de aanvullende inleg.

Niet gebruikte ruimte eerdere jaren
Een deelnemer kan de niet gebruikte ruimte uit eerdere jaren alleen via ‘inhaal’ of ‘inkoop’ van pensioen benutten, op basis van de Handreiking inhaal of inkoop van de Belastingdienst. Via PensioenAanvullen is dit niet mogelijk. Als een deelnemer de ruimte via inhaal of inkoop wil benutten, dan wordt de berekening van de ruimte altijd door een adviseur gemaakt.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 november 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Pensioen­Aanvullen en fiscale ruimte.

Het einde van het jaar nadert. Daarom starten wij vanuit Zwitserleven een campagne om onze deelnemers en werkgevers erop te wijzen om met Pensioen­Aanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten. Goed moment om ook uw cliënten hierover te benaderen.

Leestijd 2 minuten