Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.
ImageProducten

Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.

ImageLeestijd 3 minuten
Nu het einde van het jaar nadert is het voor iedereen die extra inkomen voor later wil, verstandig om na te denken over PensioenAanvullen. In december hebben deelnemers de laatste kans om via PensioenAanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten.

Extra inleg eenvoudig berekenen in MijnZwitserleven
Heeft een deelnemer nog niet alle fiscale ruimte van dit jaar gebruikt? Dan is het mogelijk om een extra bedrag in te leggen tot maximaal aan deze fiscale ruimte.  Een deelnemer kan in MijnZwitserleven snel berekenen hoeveel ruimte hij nog heeft om extra in te leggen.Kenmerken PensioenAanvullen

  • PensioenAanvullen biedt extra inkomen voor later.
  • Omdat het bedrag dat de deelnemer extra inlegt van het bruto loon wordt ingehouden betaalt hij over dit bedrag geen loonbelasting. Dat levert een mooie besparing op. De deelnemer betaalt pas belasting als hij later met pensioen gaat en van Zwitserleven een pensioeninkomen ontvangt.
  • Vanaf AOW-datum is bovendien het belastingtarief in de eerste belastingschijf lager waardoor de deelnemer mogelijk minder belasting betaalt.
  • Bij uitdiensttreding stopt PensioenAanvullen. De deelnemer kan dan niet meer zelf pensioen aanvullen bij Zwitserleven.
  • Bij overlijden voor de pensioendatum zijn er twee mogelijkheden:
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven PPI? Dan wordt de beleggingswaarde gebruikt om het partnerpensioen en/ of wezenpensioen te verhogen of om partner- en wezenpensioen te kopen voor de nabestaanden.
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven? Dan vervalt de beleggingswaarde. Ook de waarde die de deelnemer heeft bereikt door de aanvullende inleg.

Niet gebruikte ruimte eerdere jaren
Een deelnemer kan de niet gebruikte ruimte uit eerdere jaren alleen via ‘inhaal’ of ‘inkoop’ van pensioen benutten, op basis van de Handreiking inhaal of inkoop van de Belastingdienst. Via PensioenAanvullen is dit niet mogelijk. Als een deelnemer de ruimte via inhaal of inkoop wil benutten, dan wordt de berekening van de ruimte altijd door een adviseur gemaakt.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 november 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Denk met ons mee over een verbeterd Nu Pensioen.

Meld u aan voor een van de klankbordsessies. Uw mening, ideeën en suggesties zijn van groot belang!

Leestijd 2 minuten

Aangepaste kortingen en opslagen PPI en-bloc per 1 januari 2024.

Zwitserleven PPI past de voor­waarden en de premie aan van regelingen afgesloten op basis van een en-bloc clausule.

Leestijd 2 minuten

Variabel Pensioen kopen? Kan ook met ‘vreemd’ kapitaal!

Het Zwitserleven Variabel Pensioen kan ook worden gekocht met kapitaal dat ergens anders is opgebouwd. En dat levert aardig wat op.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven Pensioen: nieuw of toch niet?

Sinds WTW’s Nederlandse PPI onderdeel is van Athora Netherlands N.V., werken we aan de ontwikkeling we een nieuw product.

Leestijd 2 minuten

Screeningsproces voor bedrijven nu sneller

De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd een meer risico-gebaseerde aanpak voor WWFT te gaan hanteren.

Leestijd 1 minuten

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten