Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.
ImageProducten

Fiscale ruimte benutten via PensioenAanvullen.

ImageLeestijd 3 minuten
Nu het einde van het jaar nadert is het voor iedereen die extra inkomen voor later wil, verstandig om na te denken over PensioenAanvullen. In december hebben deelnemers de laatste kans om via PensioenAanvullen hun ongebruikte fiscale ruimte van dit jaar te benutten.

Extra inleg eenvoudig berekenen in MijnZwitserleven
Heeft een deelnemer nog niet alle fiscale ruimte van dit jaar gebruikt? Dan is het mogelijk om een extra bedrag in te leggen tot maximaal aan deze fiscale ruimte.  Een deelnemer kan in MijnZwitserleven snel berekenen hoeveel ruimte hij nog heeft om extra in te leggen.Kenmerken PensioenAanvullen

  • PensioenAanvullen biedt extra inkomen voor later.
  • Omdat het bedrag dat de deelnemer extra inlegt van het bruto loon wordt ingehouden betaalt hij over dit bedrag geen loonbelasting. Dat levert een mooie besparing op. De deelnemer betaalt pas belasting als hij later met pensioen gaat en van Zwitserleven een pensioeninkomen ontvangt.
  • Vanaf AOW-datum is bovendien het belastingtarief in de eerste belastingschijf lager waardoor de deelnemer mogelijk minder belasting betaalt.
  • Bij uitdiensttreding stopt PensioenAanvullen. De deelnemer kan dan niet meer zelf pensioen aanvullen bij Zwitserleven.
  • Bij overlijden voor de pensioendatum zijn er twee mogelijkheden:
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven PPI? Dan wordt de beleggingswaarde gebruikt om het partnerpensioen en/ of wezenpensioen te verhogen of om partner- en wezenpensioen te kopen voor de nabestaanden.
    • Heeft de deelnemer een pensioenregeling bij Zwitserleven? Dan vervalt de beleggingswaarde. Ook de waarde die de deelnemer heeft bereikt door de aanvullende inleg.

Niet gebruikte ruimte eerdere jaren
Een deelnemer kan de niet gebruikte ruimte uit eerdere jaren alleen via ‘inhaal’ of ‘inkoop’ van pensioen benutten, op basis van de Handreiking inhaal of inkoop van de Belastingdienst. Via PensioenAanvullen is dit niet mogelijk. Als een deelnemer de ruimte via inhaal of inkoop wil benutten, dan wordt de berekening van de ruimte altijd door een adviseur gemaakt.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 november 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Sinds begin april kunt u voor onze deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling een variabel pensioen bij Zwitserleven afsluiten. Het proces was nog gedeeltelijk handmatig, maar we zijn blij te kunnen melden dat het nieuwe offerteportaal nu geheel geautomatiseerd is.

Leestijd 2 minuten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

Marktrentestaffels Zwitserleven.

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom. Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premie­regelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Leestijd 4 minuten

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Vanaf nu kunt u een offerte maken voor het Zwitserleven Variabel Pensioen voor deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling bij Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Voor- en nadelen van een flexibele premieregeling.

Voor- en nadelen van een flexibele premie­regeling.

In het nieuwe pensioenstelsel hebben we uiteindelijk de flexibele premie­regeling en de solidaire premie­regeling. Het grootste verschil zit in de manier waarop rendementen bij de deelnemers te­rechtkomen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van solidariteitsreserves.

Leestijd 5 minuten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Dit voorjaar komt Zwitserleven op de markt met een variabel pensioen. Productmanager Nanda Nottelman legt uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en hoe we het product hebben vormgegeven.

Leestijd 5 minuten

Laatste mogelijkheid voor een stijgende premiestaffel.

Laatste mogelijkheid voor een stijgende premiestaffel.

Een van de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen (WTP) is een overgang van een stijgende premiestaffel naar een vast premie­percentage. Werkgevers die nu al een regeling hebben met een vast premie­percentage kunnen dit nog aanpassen tot 1 december 2022.

Leestijd 2 minuten