Kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum (shop­recht)

Wat is kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum?

In je pensioenregeling bij Zwitserleven bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Je kan dan bij Zwitserleven je pensioen kopen.

Shoprecht is de mogelijkheid om op de pensioendatum te kiezen voor een andere verzekeraar dan Zwitserleven.

Voor wie is kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum bedoeld?

Kiezen van een verzekeraar is interessant op het moment dat je bijna met pensioen gaat. Je kunt dan offertes van meerdere verzekeraars (laten) opvragen. En deze (laten) vergelijken.

De meeste verzekeraars kunnen pas een offerte uitbrengen 4 tot 6 weken voor je pensioendatum. Als je daarvoor een offerte vraagt, is deze vaak niet meer geldig op je pensioendatum. Reden hiervoor is dat de offerte afhangt van de marktrente.

Als je offertes opvraagt, kan je ook je eventuele pensioenkapitalen die je bij andere organisaties hebt opgebouwd meenemen in het opvragen van offertes.

Wanneer kiezen voor kiezen een verzekeraar op de pensioendatum geschikt? 

Er zijn voordelen en nadelen aan het kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt.

Voordelen

 • Je kan kiezen voor de verzekeraar die de hoogste pensioenuitkering geeft.

 • Je kan kiezen voor de verzekeraar met het meest geschikte product voor jou. Denk daarbij aan de mogelijkheden die de verzekeraar biedt voor de ingangsdatum van je pensioen, een hoog-laag pensioen, het verlagen van je partnerpensioen en een vast of variabel pensioen. Maar let ook op de voorwaarden die gesteld worden door de verzekeraars.

 • Je kan meerdere pensioenkapitalen samenvoegen bij één verzekeraar. Hierdoor ontvang je na je pensioendatum alleen van deze verzekeraar je pensioen.

Zie voor de mogelijkheden genoemd bij het tweede voordeel de informatie hierover op de andere onderdelen op deze website.

Nadelen

 • Je eventuele partner* moet akkoord gaan met je keuze voor een andere verzekeraar dan Zwitserleven.
 • Om een goede keuze te maken voor een andere verzekeraar, moet je meerdere offertes (laten) opvragen en deze (laten) vergelijken. Let daarbij ook op de voorwaarden die gesteld worden door de verzekeraars.
 • Als je op de pensioendatum niet in Nederland woont, dan moet de andere verzekeraar die je kiest aan een aantal voorwaarden van de overheid van je woonland voldoen. Geef bij de verzekeraar aan als je niet in Nederland woont. En vraag na bij de verzekeraar of deze aan de voorwaarden van de overheid van je woonland voldoet.
 • Voor de standaardverzekeraar gelden deze voorwaarden niet. Daarom is het eenvoudiger om je pensioen bij de standaardverzekeraar aan te kopen als je op de pensioendatum niet in Nederland woont.

Voor de standaardverzekeraar gelden deze voorwaarden niet. Daarom is het eenvoudiger om je pensioen bij de standaardverzekeraar aan te kopen als je op de pensioendatum niet in Nederland woont.

Wel geschikt:

 • Als je bij een andere verzekeraar een hoger pensioen ontvangt; of
 • Als het product van een andere verzekeraar beter bij je wensen past.

Niet geschikt:

 • Als je nog niet binnen 4 tot 6 weken met pensioen gaat; of
 • Als je pensioenkapitaal lager is dan € 10.000. Dan zullen wij je pensioen op je pensioendatum afkopen. Dit wil zeggen dat je dan een eenmalige uitkering krijgt; of
 • Als je partner niet akkoord gaat met je keuze; of
 • Als je geen offertes wilt (laten) opvragen en (laten) vergelijken; of  
 • Als je op je pensioendatum niet meer in Nederland woont en je gekozen verzekeraar (niet de standaardverzekeraar) niet aan de voorwaarden voldoet die door de overheid van je woonland worden gesteld.

Welke alternatieven zijn er?

Als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een verzekeraar te kiezen dan zal je pensioen uitgekeerd worden door Zwitserleven.

Hoe regel je kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum?

Voor je pensioendatum informeren wij je over je aanstaande pensionering en de mogelijkheden die je hebt. Bij de informatie zit een formulier voor overdracht van je pensioenkapitaal naar de verzekeraar die je kiest.

 • Als je kiest voor Zwitserleven, dan hoef je het formulier voor overdracht van je pensioenkapitaal niet in te vullen.
 • Als je kiest voor een andere verzekeraar, dan moet je het formulier voor overdracht (laten) invullen en (laten) ondertekenen door jezelf, je eventuele partner en de verzekeraar. Vervolgens stuur je dit formulier aan ons op. Je kunt ook de verzekeraar of een adviseur de overdracht laten regelen.

Als je met pensioen gaat, kun je eenmalig de verzekeraar kiezen. Deze keuze moet je binnen 6 maanden na je pensioendatum maken. Na deze periode kun je het pensioenkapitaal niet meer overdragen naar een andere verzekeraar. Wij mogen je pensioenkapitaal niet naar een andere verzekeraar overdragen zonder akkoord van jou en je eventuele partner.

*Je partner is de persoon met wie je:

 • bent gehuwd; of
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
 • duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

Er is sprake van een duurzaam gezamenlijke huishouding als:

jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en
je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en
jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je Zwitserleven Pensioen. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.