Rendementen 2019 fondsen

Bij ons bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over wat het rendement op de fondsen is geweest over het jaar 2019.

Slim Beleggen

We zorgen ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een risicomijdend karakter.

Het geld wat je gespaard hebt bij ons gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze en je krijgt daar een levenslange, maandelijkse, pensioenuitkering voor terug.

Hieronder staat een overzicht van de behaalde rendementen van de beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2019 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde rendementen van de fondsen worden in dit overzicht vergeleken met de rendementen van de fondsbenchmarks. De benchmark is een meetlat om de prestaties van onzefondsen te vergelijken en te kunnen beoordelen.

Alle getoonde beleggingsrendementen van de fondsen zijn voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF) maar na aftrek van alle jaarlijkse transactiekosten.

2019 fondsrendement 2019
benchmark
Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar) Sinds start benchmark
(gemiddeld per jaar)
Matching Kort fonds 6,48% 7,48% 3,14% 2,51%
Matching Lang fonds 12,07% 16,99% 6,60% 5,49%
Rendement fonds 23,71% 23,37% 8,83% 8,49%

Matching fondsen

Je belegt steeds meer in Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Binnen deze fondsen wordt belegd in Franse en Duitse staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie.

De rente is in 2019 sterk gedaald. Een daling van de rente heeft een positief effect op de waarde van de obligaties in de Matching fondsen. Dit effect is groter voor obligaties met een langere looptijd. Daarom was het rendement van het Matching Lang fonds in 2019 hoger dan voor het Matching Kort fonds.

Door de rentedaling behaalde het Matching Lang fonds een positief beleggingsrendement van maar liefst 12,1%. Het Matching Kort fonds behaalde een wat lager, maar nog steeds zeer positief, beleggingsrendement van 6,5%.

In vergelijking met de fondsbenchmarks blijven de prestaties van de Matching fondsen dit jaar wat achter. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar de fondsen in beleggen, minder sterk daalde dan de rente die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Dit beeld wisselt van jaar op jaar. Sinds de start van de Matching fondsen zijn de prestaties echter duidelijk beter dan de gehanteerde benchmarks.

Rendement fonds

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. We beleggen niet zelf maar kiezen voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement Fonds.

Na een teleurstellend vierde kwartaal van 2018 herstelden de financiële markten zich sterk in 2019. Door de verdere daling van de rente in 2019 gingen beleggers wereldwijd op zoek naar beleggingen met een hoger verwacht rendement. Ook werden beleggers gerustgesteld doordat er meer duidelijkheid kwam over bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen China en Amerika en de ‘Brexit’ (de afwikkeling van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU). Als gevolg hiervan stegen de beurskoersen van risicovollere beleggingen, zoals aandelen, in 2019 fors.

Deze marktontwikkelingen hadden ook gevolgen voor de prestaties van het Rendement fonds, dat in 2019 het beste jaar ooit kende. Alle beleggingscategorieën binnen het Rendement fonds behaalden het afgelopen jaar een duidelijk positief beleggingsrendement. Maar net als in 2018 waren de verschillen groot. Het hoogste rendement behaalde Amerikaanse aandelen met +33,9%, terwijl de Europese bedrijfsobligaties een rendement behaalden van +5,1%. Door breed te spreiden over meerdere wereldwijde beleggingscategorieën kwam het behaalde fondsrendement over 2019 uit op maar liefst +23,7%.

Sinds de start behaalt het Rendement fonds elk jaar een hoger rendement dan haar benchmark. Ook dit jaar zijn de prestaties van het Rendement fonds beter dan de fondsbenchmark (+23,4%). Gemiddeld is nu sinds de start een extra rendement behaald van 0,34% per jaar.

Rendement op je pensioenkapitaal

Jouw persoonlijke actuele jaarrendement en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op  je werknemersportaal. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en Zelf beleggen

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.