Expertsessies.

Online sessies door experts

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Zwitserleven kan u een aantal expertsessies volgen. Deze online sessies onder leiding van onze experts geven u inzicht in onze producten, processen en beleid. Zo zorgt u voor een optimale dienstverlening naar uw klanten.

Expertsessie 6 april: Uniforme Rekenmethodiek

In de Pensioenwet is sinds 2019 opgenomen dat pensioenuitvoerders het pensioen in drie scenario’s weergegeven: een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. De methode om de uitkomsten in drie scenario’s te berekenen wordt de Uniforme Rekenmethodiek (URM) genoemd. De URM geeft deelnemers inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen.

Er is vanuit adviseurs behoefte om meer informatie te ontvangen over de URM. Wij geven u tijdens een Zwitserleven Expertsessie meer inzicht op dit toch wel complexe onderwerp. Zo gaan we in op de techniek van de URM en maken ook een vertaalslag naar de praktijk, zoals:

  • Wat maakt het uniform?
  • Wat zijn de uitvoerder specifieke kenmerken en modelkeuzes?
  • Wat is het rekenmodel van Zwitserleven.
  • Vergelijken van uitkomsten van pensioenuitvoerders

Wanneer: donderdag 6 april
Tijdstip: 17.00-18.00 uur

Expertsessie 13 maart: Collectieve waardeoverdracht

Veel werkgevers zien op tegen complexe traject van collectieve waardeoverdracht. Maar ook adviseurs worstelen als het gaat om de advisering rondom collectieve waardeoverdracht. Tijdens de online meeting zijn de volgende thema’s besproken.

  • Wettelijke context
  • Voor- en nadelen van de deelnemer en werkgever
  • Huidige praktijk
  • Werkwijze Zwitserleven
  • Rol van de adviseur

Bekijk de presentatie 

Expertsessie Collectieve waardeoverdracht

Expertsessie Collectieve waardeoverdracht

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Stappenplan collectieve waardeoverdracht

Speciaal voor de werkgever die de waarde van het pensioenkapitaal van hun werknemers wilt overdragen naar Zwitserleven hebben wij verschillende stappenplannen. Dit kan u helpen in de begeleiding van een collectieve waardeoverdracht. In de plannen leest u belangrijke informatie over de verschillende stappen en wat hiervoor nodig is.