Verlengingen 2024.

De verlengingen gaan van start

Vanaf juli staan de verlengingenvoorstellen voor uw klanten klaar. In MijnZwitserleven vindt u een overzicht van de pensioencontracten in uw portefeuille waar dit voor geldt. Op deze pagina leest u meer informatie over verlengingen.

Help uw werkgevers een belangrijke beslissing te nemen

Voor werkgevers van wie de uitvoeringsovereenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2023, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2024 besluit of hij de uitvoeringsovereenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Informatie voor werkgever

Werkgevers vinden alle informatie over de pensioenregelingen en mogelijkheden op de 'Naar 2024'-pagina's.

Producten voor uw klant

De huidige regeling van uw klant is het uitgangspunt van ons voorstel. Dus heeft uw klant nu een beschikbare-premieregeling, dan krijgt hij een voorstel voor een beschikbare-premieregeling.  Heeft uw klant nu een middelloonregeling of een eindloonregeling? Dan krijgt uw klant een voorstel voor het Zwitserleven i-Pensioen Middelloon.

Het Zwitserleven Gevoel voor werkgevers

Het Zwitserleven Gevoel voor werkgevers

Unfortunately, we cannot display this video because we do not have permission. For this video you must agree to "All cookies".

Planning komende periode

Hieronder ziet u in één oogopslag wanneer u meer informatie krijgt. Zo weet u precies wanneer u wat van ons kunt verwachten.


Juli – oktober Oktober – december 2024
  • Verlengingsvoorstel staat voor u klaar.
  • Reactie op voorstel.
  • Eventueel ontvangst aangepast voorstel.
  • Voorstel voor verlenging definitief maken.
  • Document(en) laten ondertekenen door werkgever
  • Inregelen nieuwe pensioenregeling.
  • Stopzetten oude pensioenregeling.

Aankondigingsbrieven

Wilt u de aankondigingsbrieven naar uw klanten nog eens nalezen? U vindt de verschillende brieven in een handig overzicht. 
Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zwitserleven helpt u en uw klanten graag met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.