Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Het nieuwe pensioenakkoord.

Logo pensioenakkoord

Een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

We zijn op weg naar een persoonlijk en transparant pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zwitserleven helpt u en uw klanten graag met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Zwitserleven en het pensioenakkoord

Zwitserleven pensioenregelingen

Zwitserleven pensioenregelingen

Een werkgever die bij ons een nieuwe pensioenregeling wil afsluiten of de bestaande pensioenregeling wil verlengen, kan vanaf 1 januari 2027 alleen nog kiezen voor een beschikbare premieregeling. Bij Zwitserleven hebben we het Zwitserleven Nu Pensioen en het Zwitserleven Exclusief Pensioen. Met enkele aanpassingen voldoen deze pensioenregelingen op tijd aan de Wet toekomst pensioenen.
Samen zorgen we voor een soepele overgang

Samen zorgen we voor een soepele overgang

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor een werkgever dat hij veel keuzes moet maken.

Communicatie

De eerste mijlpaal in de uitvoering van het pensioenakkoord is 1 januari 2023. Dan moeten onze beschikbare premieregelingen voldoen aan de regels en afspraken van de nieuwe wet. Vanaf dat moment hebben werkgevers tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen. Belangrijke mijlpalen waarover we op verschillende momenten met u, uw klanten én deelnemers communiceren.

Transition period

From the date the Future of Pensions Act comes into force, pension providers will have four years to adjust their pension schemes. Its entry into force is still scheduled for 1 January 2023. This means that pension providers and employer and employee representatives must be ready by 31 December 2026.

Het nieuwe pensioenakkoord

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 in werking getreden. 

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De pensioenrichtleeftijd volgt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd.

De veranderingen binnen de Wet toekomst pensioenen en de Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen zetten we nog even voor u op een rij.

Wet toekomst pensioenen

1. Nieuwe contractvormen

De middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomst  komen niet meer voor in de nieuwe wet. Een werkgever kan zijn werknemers straks alleen een beschikbare premieregeling aanbieden.

2. Leeftijdsonafhankelijke premie

De hoogte van de premie voor de beschikbare premieregeling wordt leeftijdsonafhankelijk. Een werkgever betaalt straks voor elke deelnemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd (vlakke premie).

3. Doorbeleggen na pensioendatum

We krijgen straks twee soorten beschikbare premieregelingen, de solidaire en de flexibele regeling. Bij de solidaire premieregeling wordt doorbeleggen na de pensioendatum de enige keuze. Hierbij kun je niet kiezen voor een vast pensioeninkomen. Zwitserleven biedt de flexibele premieregeling aan. Bij deze regeling mag een deelnemer kiezen voor een levenslang, vast pensioeninkomen of na de pensioendatum doorbeleggen met (een deel van) het opgebouwde pensioenkapitaal.

4. Nabestaandenpensioen wordt overzichtelijker

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het partner- en wezenpensioen wordt berekend over een percentage van het loon.Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

5. Bedrag ineens

Een deelnemer mag op de pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in een keer opnemen en vrij besteden. Dit vrij besteedbare bedrag is maximaal 10% van het pensioenkapitaal dat beschikbaar is voor het ouderdomspensioen op de pensioendatum en moet als één bedrag worden opgenomen. Een van de voorwaarden is dat het resterende pensioenkapitaal niet onder de afkoopgrens klein pensioen mag komen.

6. Regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

Voor deze regelingen bieden we geen producten aan. Informatie over deze regelingen vindt u op rijksoverheid.nl.

Meer over het pensioenakkoord

Continuing the average pay scheme or switching to a pension fund.

Continuing the average pay scheme or switching to a pension fund.

In this blog, a real-life case study will be discussed. It is an average pay scheme provided by an insurance company that is swapped for an average pay scheme with a better accrual percentage provided by a voluntary industry-wide pension fund.

Readtime 8 minutes

Fixed versus variable pension income.

Fixed versus variable pension income.

A key principle in the development of the new pension system is that pension incomes should move more in line with returns. This desire is mainly instilled by the fact that pension funds have seen little to no indexation in recent years and a number of pension funds are threatening to lower pension incomes.

Readtime 5 minutes

Optimal investment policy at participant level.

Optimal investment policy at participant level.

In the current system of individual defined contribution schemes, we use the lifecycle system to select the investments at participant level. Later, under the new pension system, we will once again work use lifecycles in the flexible defined contribution scheme. Berry van Sonsbeek on lifecycle models under the new pension system.

Readtime 5 minutes

Pleisters plakken in de pensioensector

Pleisters plakken in de pensioensector

Berry van Sonsbeek over de complexiteit die op ons afkomt. Elke grote wijziging biedt de mogelijkheid om te leren van het verleden en het in de toekomst beter te doen. Als we kijken naar het nieuwe pensioenstelsel, dan .

Readtime 6 minutes

Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief

Het nieuwe pensioenstelsel: Individueel versus Collectief

In juli van dit jaar plaatste de Telegraaf twee interessante artikelen over de keuze van pensioenuitvoerders. In het ene artikel werd gepleit voor een Individueel Pensioen. Uitgevoerd door een pensioenuitvoerder die de deelnemer zelf kiest.

Readtime 6 minutes

Meer lezen?

Lees meer artikelen over het pensioenakkoord. Berry van Sonsbeek en anderen duiken in de details en houden de actualiteit in de gaten.