Zwitserleven verlengingen en waardeoverdracht klein pensioen

Zwitserleven verlengingen en waardeoverdracht klein pensioen

Verlengingen

Eind mei informeerden wij u over het van start gaan met het klaarzetten van de verlengingsvoorstellen voor 2020. We zijn in samenwerking met u al heel ver gekomen om een passend voorstel te bieden voor klanten.

In het tweede Zwitserleven Journaal neemt Ria Blok, Directeur Sales, u mee in het hele verlengingstraject. Waarom dit voor Zwitserleven zo belangrijk is en dat in dit traject de samenwerking met u als adviseur onmisbaar is.

Informatie voor u en voor werkgever

We hebben veel informatie m.b.t. verlengingen voor u beschikbaar. Zo hebben we speciaal voor u de omgeving Naar 2020. Hier staat alle informatie over verlengingen, zoals de planning en belangrijke informatie voor de werkgever.

Onze medewerkers staan klaar om samen met u de klanten optimaal te begeleiden naar een nieuw pensioencontract.

Zwitserleven Journaal - Verlengingen

Zwitserleven Journaal - Verlengingen

Unfortunately, we cannot display this video because we do not have permission. For this video you must agree to "All cookies".

Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor kleine pensioenen veranderd. Het recht van een pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop is vervangen door het recht op automatische waardeoverdracht. U leest hieronder vanaf wanneer bij ons automatische waardeoverdracht van een klein pensioen mogelijk is.

Zwitserleven verwerkt vanaf 11 september 2019 verzoeken tot automatische inkomende waardeoverdrachten kleine pensioenen. Ook voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden de wettelijke rekenregels. Dit betekent dat er een mogelijke bijbetaling ontstaat als de pensioenregeling een salaris/diensttijdregeling is.

In het vierde kwartaal van 2019 zet Zwitserleven ook de automatische uitgaande waardeoverdrachten van klein pensioen in gang.

Voor deelnemers met een premievrij klein pensioen dat ontstaan is doordat het contract bij Zwitserleven collectief is beëindigd, dragen we de waarde niet over. Het ministerie van SZW moet nog beslissen of het voor deze groep ook wettelijk toegestaan is om de kleine pensioenen over te dragen.

Welke groepen

We starten met deelnemers met een klein pensioen die vanaf 1 januari 2018 uit dienst zijn getreden. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2018 met een klein pensioen uit dienst zijn getreden start de sectorbrede aanpak vanaf 1 januari 2020. Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 worden alle aanspraken overgedragen. Op dit moment maken het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie afspraken welke verzekeraar of pensioenfonds op welk moment mag starten met de waardeoverdracht. 

Duurzaam nieuws

In de zomermaanden was er veel nieuws over duurzaamheid, één van de kernwaarden van Zwitserleven:

Op 23 september wijzigt het Zwitserleven Selectiefonds. Het Stone Harbour Emerging Markets Local Currency Debt Fund, 1 van de 3 fondsen daarin, wordt vervangen door het nieuwe ACTIAM Sustainable Emerging Market Debt Fund. Dit met het oog op de financiële resultaten en natuurlijk het verder verduurzamen van het fonds.

Zwitserleven belegt in de eerste groene obligatie van de Nederlandse staat. De obligatie is onder andere gekocht voor het Zwitserleven Long Duration Fonds. De succesvolle bijdrage aan deze Nederlandse groene obligatie onderstreept de rol van onze vermogensbeheerder ACTIAM als duurzame belegger.

De 2e kwartaalrapportage van 2019 is uit. Hierin leest u over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder ACTIAM het afgelopen kwartaal ondernam. Dit kwartaal staat het verslag in het teken van de aanscherping van het duurzaamheidsbeleid.