Help uw werkgevers een belangrijke beslissing te nemen.

Help uw werkgevers een belangrijke beslissing te nemen.

ImageLeestijd 2 minuten

Het is bijna 1 januari 2022, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?
Voor werkgevers van wie de uitvoeringsovereenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2021, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2022 besluit of hij de uitvoeringsovereenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Heeft uw klant extra tijd nodig? 
Sommige werkgevers hebben extra tijd nodig om een beslissing te nemen over de voortzetting van de overeenkomst. Dit begrijpen we. Daarom bieden we de mogelijkheid van een precontractuele dekking voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Er is dan na 1 januari 2022 dekking, onder voorwaarde dat de werkgever de pensioenregeling bij Zwitserleven voortzet. De precontractuele dekking is onderdeel  van het voorstel aan uw klant. We vragen hier geen kosten voor. En uw relatie hoeft er niets voor te doen. Staat de precontractuele dekking niet in het voorstel? Vraag ernaar bij uw contactpersoon bij Zwitserleven.

Wanneer geldt de precontractuele dekking?
De precontractuele dekking gaat in op 1 januari 2022 en geeft dekking tot uiterlijk 1 februari 2022 op basis van het nieuwe voorstel. In het voorstel staan ook de voorwaarden voor deze dekking. Staan deze er niet in of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk: Besluit de werkgever om zijn pensioenregeling niet bij Zwitserleven voort te zetten? Dan heeft dit gevolgen voor de dekkingen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de precontractuele dekking of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.


Dit artikel is gepubliceerd op 14 december 2021