Zwitserleven pensioen­regelingen.

Vanaf 1 januari 2028 kan een werkgever voor een pensioenregeling bij Zwitserleven alleen nog kiezen voor een beschikbare-premieregeling. In een handig overzicht ziet u onze huidige en nieuwe pensioenregelingen.

Huidige en nieuwe Zwitserleven premie­regelingen

Alle middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomsten vervallen per 1 januari 2028. Werkgevers met zo’n regeling kunnen vanaf 1 juli 2023 al kiezen voor een beschikbare-premieregeling. Bij Zwitserleven voor Exclusief Pensioen of bij Zwitserleven PPI voor Nu Pensioen. Deze beschikbare premieregelingen worden aangepast en voldoen vanaf die datum aan de nieuwe wetgeving.

Belangrijkste wijzigingen:

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van het overgangsrecht om de arbeidsrechtelijk toegezegde staffel te behouden en voor nieuwe deelnemers bieden we een gelijkblijvende staffel aan.
  • Voor alle deelnemers een uniform partner- en wezenpensioen
  • Default lifecycle afgestemd op de samenstelling van alle deelnemers per werkgever.
  • Onze aanpak op hoofdlijnen: per regeling geven wij aan wat de mogelijkheden zijn. Werkgevers met meerdere regelingen worden in samenhang beoordeeld. Voorstellen voor meerdere regelingen worden zoveel mogelijk tegelijkertijd verstrekt.

De pensioenregelingen

DB-regelingen

Een werkgever met een DB-regeling kan deze tot uiterlijk 1 januari 2028 voortzetten. Per die datum moet de werkgever zijn overgestapt naar een beschikbare-premieregeling.

Partner- en wezenpensioen

Het partner- en wezenpensioen is na aanpassing van de regeling gelijk aan een vast percentage van het loon.

Bruto DC-regelingen

Voor bestaande deelnemers kan er nog een stijgende premiestaffel worden afgesproken, mits op 30 juni 2023 sprake is van een regeling met leeftijdsafhankelijke premie. Nieuwe deelnemers op of na 1 januari 2027 krijgen altijd een vlakke staffel.

  • Bruto DC-regelingen met een progressieve staffel ontvangen een voorstel voor een DC-regeling. Hierbij kan voor bestaande deelnemers een stijgende premiestaffel blijven gelden (gemaximeerd tot een in de wetgeving opgenomen premiestaffel). Voor nieuwe medewerkers doen we in overleg met u een voorstel voor een vlakke staffel.
  • Bruto DC-regelingen met een vlakke staffel ontvangen een voorstel voor het handhaven van deze regeling voor alle deelnemers.
Netto Pensioen

Netto Pensioenregelingen krijgen een voorstel voor een nieuwe netto pensioenregeling. De huidige inleg kan (meestal) gecontinueerd worden.

Extra pensioen  
  • Als een regeling wordt aangeboden met een opbouw minder dan het fiscale maximum, wordt de deelnemer PensioenAanvullen standaard aangeboden.
  • Als een regeling wordt aangeboden met een partner- en wezenpensioen minder dan het fiscale maximum, wordt de deelnemer vrijwillig verzekeren tot het maximum aangeboden.
  • Dit wordt expliciet onderdeel van de offerte, zodat werkgevers hierover goed geïnformeerd worden.
Compensatieregeling

Gaat de werkgever over naar een vlakke staffel? Dan kan een compensatieregeling onderdeel uitmaken van de afspraken.


U ziet de huidige en nieuwe pensioenregelingen in dit handige overzicht.