Samen op weg naar de toekomst van pensioenen.

Nog niet alle details van de Wet toekomst pensioenen zijn bekend. Wel kunnen we u wat meer inzicht geven wat we doen om ervoor te zorgen dat onze pensioenregelingen en aanvullende risicoverzekeringen op tijd klaar zijn. Zodat uw klanten al vanaf 1 januari 2023 kunnen kiezen voor een toekomstbestendige pensioenregeling.
Pensioenregelingen bij Zwitserleven

Pensioen­regelingen bij Zwitserleven

Alle middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomsten vervallen per 1 januari 2027. Werkgevers met zo’n regeling kunnen vanaf 1 januari 2023 al kiezen voor een beschikbare-premieregeling. Bij Zwitserleven voor Exclusief Pensioen of bij Zwitserleven PPI voor Nu Pensioen. Deze beschikbare premieregelingen worden aangepast en voldoen vanaf die datum aan de nieuwe wetgeving

Belangrijkste wijzigingen:

  • We maken zoveel mogelijk gebruik van het overgangsrecht om de arbeidsrechtelijk toegezegde staffel te behouden en voor nieuwe deelnemers bieden we een gelijkblijvende staffel aan.
  • Voor alle deelnemers een uniform partner- en wezenpensioen.
  • Beleggingsbeleid afgestemd op de samenstelling van alle deelnemers per werkgever.

U ziet de huidige en nieuwe pensioenregelingen in dit handige overzicht.

Passende lifecycles

Passende lifecycles

We ontwikkelen een tool om per werkgever en pensioenregeling  te bepalen hoeveel beleggingsrisico  de deelnemers willen én kunnen nemen. De aangeboden lifecycle in de pensioenregeling kan hierdoor afwijken van de standaard lifecycle. De beleggingsmogelijkheden en lifecycles stemmen we dan af op de samenstelling van de deelnemers.  

Overzichtelijker partner- en wezenpensioen

Overzichtelijker partner- en wezen­pensioen

Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum is standaard 70% van het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

  • Verzekerd bedrag is maximaal 50% van het loon van de deelnemer.
  • Aantal dienstjaren en AOW-franchise tellen niet mee.
  • Zo weet de deelnemer precies welk bedrag de partner krijgt als de deelnemer overlijdt voor de pensioendatum.

Wezenpensioen

  • 1 vaste eindleeftijd, 25 jaar.
  • Maximaal 20% van het loon van de deelnemer.

Soepele overgang

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor een werkgever dat hij veel keuzes moet maken. Een nieuwe pensioenregeling en wat betekent de overgang van een DB- naar een DC-regeling voor de werkgever. Ook voor deelnemers verandert er veel. Een goede begeleiding van werkgevers én deelnemers bij het maken van keuzes is daarom van absoluut belang. En dat doen we graag samen met u.

Tooling transitie
Het is belangrijk om de financiële gevolgen van het pensioenakkoord voor de werkgever en de deelnemers goed in beeld te brengen. Daarom komt er een tooling waarmee we de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling in beeld kunnen brengen. 

Communicatie

U ontvangt van ons belangrijke en relevante informatie over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit doen we onder meer via de DigiNieuwz, kennissessies, persoonlijke e-mails en natuurlijk in updates op deze pagina.

Ook werkgevers en deelnemers vinden op onze website informatie over het pensioenakkoord. Op aparte pagina’s informeren we hen over de nieuwe afspraken en regels voor pensioen. Daarnaast houden we hen via de NieuwZ op de hoogte. En het pensioenakkoord is natuurlijk ook een van de onderwerpen tijdens onze PensioenAvonden.