Lifecycles Zwitserleven met hoogste categorie duurzaam vastgoedfonds.

Lifecycles Zwitserleven met hoogste categorie duurzaam vastgoed­fonds.

Zwitserleven gaat met vermogensbeheerder ACTIAM verder om de negatieve klimaatimpact van vastgoed terug te dringen. Daarvoor is de index van het Zwitserleven Vastgoedfonds aangepast. Het Zwitserleven Selectiefonds is voor 40% belegd in het Zwitserleven Vastgoedfonds. De fonds- en vermogensbeheerder belegt (namens Zwitserleven) alleen in vastgoedbedrijven met een hoge ESG-score én een aantoonbare bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals –SDG's).

Vastgoedsector duurzaam?

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM: "De financiële sector speelt een cruciale rol bij de realisatie van het Akkoord van Parijs en met name de vastgoedsector kan hierin nog duidelijk stappen zetten. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 30% van het wereldwijde energieverbruik en voor ruim 30% van de CO2-uitstoot. De vastgoedsector speelt dan ook een cruciale rol om de opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graad Celsius te beperken. Om de negatieve klimaatimpact van vastgoed tegen te gaan én klanten te faciliteren verantwoorde keuzes te maken, is het Zwitserleven Vastgoedfonds verder aangescherpt.

Bij het bepalen van de ESG-score wordt niet alleen gekeken naar het beleid van bedrijven, maar ook naar de daadwerkelijke implementatie ervan. Belangrijke thema's hierbij zijn: energie, water en gebruikte materialen. Het Zwitserleven Vastgoedfonds heeft dezelfde beleidsfilosofie als het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa. Dit fonds is onlangs beloond met de hoogste duurzaamheidscore van Morningstar (vijf globes en 4 sterren)."

Het Zwitserleven Vastgoedfonds blijft een passief beheerd fonds en zal de nieuwe index dus nauwgezet volgen. De lopende kostenfactor van het fonds blijft ongewijzigd.

Sustainable Development Goals

Voor de verduurzaming van het Zwitserleven Vastgoedfonds is samengewerkt met index provider Global Property Research (GPR). GPR levert de benchmark waarop ACTIAM de vastgoedportefeuille baseert. Het Zwitserleven Vastgoedfonds belegt in aandelen van uitsluitend Europese vastgoedondernemingen. Hierbij worden de ondernemingen nu naast hun ESG-score onder meer beoordeeld op hun bijdragen aan de SDG's. Bij het Zwitserleven Vastgoedfonds wordt specifiek gekeken naar SDG 13; Klimaatactie. Dit Duurzame Ontwikkelingsdoel is geformuleerd om klimaatverandering te bestrijden.

Klimaatimpact én goed rendement

Zwitserleven is puur voor later. Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Want we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is. Met het vermogen dat we beheren voor onze klanten kunnen en moeten we verschil maken. We zijn er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen op de lange duur meer rendement oplevert. Zwitserleven: vijf jaar achtereen de verzekeraar met het meest verantwoorde beleggingsbeleid (VBDO).