Zwitserleven PW Garantie Plusfonds.

Zwitserleven PW Garantie Plusfonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

 • 70% in Reaal Obligatiepool
 • 25% in Reaal Aandelenpool Europa
 • 5% in Reaal Depositopool II   

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Als benchmark gebruiken wij:  

 • 70% de iBoxx € Overall Index
 • 25% de MSCI Europe Index
 • 5% ECB Main refinancing operations Min Bid

De benchmark is een onafhankelijke vergelijkingsmaatstaf voor het beleggingsbeleid en rendement.

Hoe werkt Zwitserleven PW Garantie Plusfonds?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 3% op jaarbasis. De waarde van de verzekering op basis van deze 3% noemt Zwitserleven de garantiewaarde. Deze garantie is alleen van toepassing op de twee garantiemomenten: 

 • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
 • Bij overlijden 

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Zwitserleven noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodemwaarde inclusief bonusrendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Zwitserleven PW Garantie Plusfonds uitgekeerd.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,47% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
 • Kosten van de verzekeraar zijn 0,85%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
 • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
 • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.