Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds.

Zwitserleven PW Collectief Garantie­fonds.

Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 75% in de Euro Obligatiepool
  • 20% in de Europa Aandelenpool
  • 5% in de Euro Korte Looptijdenpool   
Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Hoe werkt dit fonds?

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 3% op jaarbasis. Dit is de garantiewaarde. Dit alleen van toepassing op de twee garantiemomenten: 

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Is op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger dan de waarde gebaseerd op de garantiewaarde inclusief bonusrendement? Dan wordt de werkelijke waarde van het fonds uitgekeerd.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,97% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,85%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaardeinformatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 3

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.