Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds.

Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 3% op jaarbasis. Dit is de garantiewaarde. Dit alleen van toepassing op de twee garantiemomenten: 

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Is op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger dan de waarde gebaseerd op de garantiewaarde inclusief bonusrendement? Dan wordt de werkelijke waarde van het fonds uitgekeerd.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Collectief Garantiefonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds en in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor fondsen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

  • De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.1 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Europees Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina.
  • De kenmerken van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.2 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina.
  • De kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u voor de drie fondsen in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,97% per jaar en een slotinhouding. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,85%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde. Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.