Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven PW Garantiefonds.

Zwitserleven PW Garantie­fonds.

Wilt u beleggen in een mixfonds en een gegarandeerd rendement? Dat kan met het Zwitserleven PW Garantiefonds. Zwitserleven PW Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 40% in de Euro Korte Looptijdenpool
  • 35% in de Euro Obligatiepool
  • 25% in de Europa Aandelenpool

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Het fonds belegt gespreid over drie Reaal beleggingspools.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar en een slotinhouding. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Slotinhouding: alleen als de eindwaarde hoger is dan de garantiewaarde wordt 5% van de extra waarde ingehouden

Documenten

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.