Zwitserleven PW Garantiefonds.

Zwitserleven PW Garantie­fonds.

Wilt u beleggen in een mixfonds en een gegarandeerd rendement? Dat kan met het Zwitserleven PW Garantiefonds. Zwitserleven PW Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 40% in de Euro Korte Looptijdenpool
  • 35% in de Euro Obligatiepool
  • 25% in de Europa Aandelenpool

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Het fonds belegt gespreid over drie Reaal beleggingspools.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar en een slotinhouding. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Slotinhouding: alleen als de eindwaarde hoger is dan de garantiewaarde wordt 5% van de extra waarde ingehouden
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 3

Documenten

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.