Zwitserleven PW Garantiefonds.

Wilt u beleggen in een mixfonds en een gegarandeerd rendement? Dat kan met het Zwitserleven PW Garantiefonds. Zwitserleven PW Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

  • 40% in Reaal Depositopool II
  • 35% in Reaal Obligatiepool
  • 25% in Reaal Aandelenpool Europa

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Het fonds belegt gespreid over drie Reaal beleggingspools.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar en een slotinhouding. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Slotinhouding: alleen als de eindwaarde hoger is dan de garantiewaarde wordt 5% van de extra waarde ingehouden

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.