Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Garantiefonds.

Zwitserleven PW Garantiefonds.

Wilt u beleggen in een mixfonds en een gegarandeerd rendement? Dat kan met het Zwitserleven PW Garantiefonds. Zwitserleven PW Garantiefonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 40% in de Euro Korte Looptijdenpool
  • 35% in de Euro Obligatiepool
  • 25% in de Europa Aandelenpool

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen.

What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Het fonds belegt gespreid over drie Reaal beleggingspools.

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar en een slotinhouding. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Slotinhouding: alleen als de eindwaarde hoger is dan de garantiewaarde wordt 5% van de extra waarde ingehouden

Documenten

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.