Zwitserleven neemt verdere stappen om lifecycle te verduurzamen.

Zwitserleven neemt verdere stappen om lifecycle te verduurzamen.

In 2019 worden in de lifecycle van Zwitserleven Exclusief Pensioen en Zwitserleven NuPensioen twee fondsen deels door duurzame fondsen vervangen. Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds gaat een deel investeren in een actief beheerd aandelenfonds. Daarnaast zet Zwitserleven binnen het Zwitserleven Selectie Fonds het belang in Emerging Market Debt (EMD: obligaties uitgegeven door opkomende landen) om naar een duurzame EMD-beleggingsstrategie. Met deze aanpassingen dragen we nog meer bij aan een leefbare wereld.

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Naar een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt nu in een aantal regiofondsen van ACTIAM. Deze fondsen beleggen passief. Dat wil zeggen dat ze nauwgezet de index volgen. Hiermee geven we invulling aan een verantwoord beleggingsbeleid door uitsluitingen, stemmen en engagements. De fondsen bieden geen ruimte om bedrijven die bovengemiddeld bijdragen aan een duurzame wereld meer gewicht te geven. Om dit ook mogelijk te maken, gaat het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds deels beleggen in een actief beheerd fonds. Dit fonds richt zich specifiek op de 17 duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en houdt daarbij ook rekening met de planetaire grenzen. (De planetaire grenzen geven het maximum aan van wat we als mensheid kunnen verbruiken aan natuurlijke hulpbronnen zoals water, land en bos.) En het fonds belegt in ongeveer 90 best-in-class-bedrijven die actief bijdragen aan een sociaal rechtvaardige wereld en een duurzaam klimaat.

Het fonds hanteert de MSCI AC World als benchmark en krijgt een gewicht van 20% in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Naast het feit dat duurzaam beleggen bijdraagt aan een leefbare wereld, zien wij ook financiële voordelen op de lange termijn: onze verwachting is dat bedrijven die hoog scoren op duurzaamheidscriteria in de toekomst ook beter in staat zijn om concurrerend te zijn in de markt waarin zij opereren.

Zwitserleven Selectie Fonds

Naar een duurzame EMD-beleggingsstrategie

Ook het Zwitserleven Selectie Fonds passen we aan naar een duurzamer beleggingsbeleid. Het Zwitserleven Selectie Fonds belegt in drie beleggingsfondsen. Eén daarvan is het Emerging Market Debt (EMD) Local Currency fonds van Stone Harbor. Dit fonds belegt in leningen in de lokale valuta van het uitgevende land. In dit fonds sluit de vermogensbeheerder geen landen uit. Daardoor beleggen we ook in leningen van landen waar bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Via een nieuw ontwikkelde duurzame EMD-beleggingsstrategie dragen we met een nieuw fonds bij aan een betere wereld. Er wordt alleen belegd in landen die:
- Een goed bestuur kennen
- Een goed trackrecord hebben op anti-corruptiebeleid
- Mensenrechten naleven
- Geen wapenembargo's kennen

Het fonds belegt in leningen uitgegeven in Euro's en Dollars, waarbij het valutarisico van de Amerikaanse dollar afgedekt wordt. Daarnaast is het fonds beter gespreid, doordat er meer landen zijn die leningen in Euro's en Dollars uitgeven.
De benchmark van het nieuwe fonds is de JP Morgan Emerging MarketsBond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged).

Kosten lifecycle

De lopende kostenfactor (LKF) van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds neemt toe en die van het Zwitserleven Selectie Fonds daalt. Hierdoor hebben de wijzigingen samen geen gevolgen voor de totale LKF. De eenmalige kosten van de transitie komen ten laste van de fondsen. Om de transitiekosten zoveel als mogelijk te beperken wordt naar verwachting een transitieperiode in acht genomen van een maand.

VrijBeleggen

Deelnemers die via VrijBeleggen in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds beleggen, blijven dit doen volgens het huidige beleggingsbeleid. Dus zonder toevoeging van het nieuwe aandelenfonds. Zo zorgen we ervoor dat ook voor hen de LKF gelijk blijft. De naam van het oude fonds wijzigt in Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds. In de toekomst kunnen deelnemers in VrijBeleggen ook switchen naar het duurzamere fonds.

Planning

Beide wijzigingen voeren we in juni en juli 2019 door. We informeren de deelnemers met een bericht op deze website en op MijnZwitserleven.