Vervolgstappen Zwitserleven na het Pensioenakkoord

Vervolgstappen Zwitserleven na het Pensioenakkoord

In juni informeerden wij u over het pensioenakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Inmiddels zijn de stuurgroep en werkgroepen geïnstalleerd, is er een planningsbrief afgegeven en is er vorige week een eerste internetconsultatie gestart. In de stuurgroep werken sociale partners gezamenlijk met SZW aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat in juni is gesloten.

Voor het tweede pijler pensioen is een zeer ambitieuze planning afgegeven. Dit zijn de belangrijkste deliverables:

  • Eind 2019 volgt een voortgangsrapportage
  • Begin 2021 indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
  • Beoogde inwerkingtredingsdatum 1-1-2022

Hoewel er nog veel onbekend is, bekijkt Zwitserleven al wel diverse scenario's. Bekend is dat volgens het principeakkoord de salarisdiensttijdregeling straks niet meer is toegestaan. Voor werkgevers met deze type regelingen moet een oplossing komen in een beschikbare premie variant. Daarbij zullen we rekening houden met:

  • De eventuele gevoeligheid van zo'n overstap. Werkgevers hebben immers op basis van uw advies of in overleg met de OR en medewerkers bewust gekozen voor een defined-benefits-regeling.
  • De kosten die het met zich meebrengt voor de werkgever.
  • De overgangstermijn van de nieuwe wet. Moeten contracten direct over op een toegestane regeling of mag dit ook aan het einde van de contractstermijn?

Op dit moment werken we diverse scenario's in concept uit, die we met adviseurs zullen bespreken. Ons doel is om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Zonder veel onrust bij werkgevers en werknemers. Van de ontwikkelingen brengen wij u graag op de hoogte.

Zwitserleven Journaal

Wilt u meer weten over stikstof en onze beleggingen? In gesprek met Responsible Investment Officer Ruud Hadders van ACTIAM gaan we dieper in op de stikstofdiscussie en het besluit hierover van de overheid. En hebben we het over de risico's en kansen die dit biedt voor onze beleggingen.

Bekijk aflevering 5 van het Zwitserleven Journaal:

Unfortunately, we cannot display this video because we do not have permission. For this video you must agree to "All cookies".