Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds.

Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in wereldwijde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds belegt in wereldwijde aandelen, waarbij de volgende regioverdeling wordt aangehouden.

Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk voor elke regio aan het beleggingsbeleid van de pool of het fonds waarvoor in die regio wordt belegd.

  • Het beleid van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
  • Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
  • Het beleid van de Azië Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Azië Aandelenpool.
  • Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere pools of het onderliggende fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds is gelijk aan dat van de onderliggende pools en het fonds. Deze hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de Europese aandelenbeleggingen lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in het onderliggende fonds en de onderliggende pools. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Wereld Aandelenfonds belegt in pools en een fonds die beheerd worden door ACTIAM. Daarmee kiest Zwitserleven voor beleggingen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

  • De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u in hoofdstuk 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
  • De kenmerken van de Amerika Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Amerika Aandelenpool.
  • De kenmerken van Azië Aandelenpool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Azië Aandelenpool.
  • De kenmerken van de Global Emerging Markets Equity Pool leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar van de pools met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,05% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,05% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.