Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds.

Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds.

Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 40% in de Euro Obligatiepool
  • 35% in de Europa Aandelenpool
  • 25% in de Euro Korte Looptijdenpool   
What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds?

Het rendement is minimaal 0% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 0% wat de actuele waarde minimaal is. oven op het gegarandeerd rendement is er een bonusrendement. Zwitserleven stelt het bonusrendement vast op basis van het behaalde rendement en de verwachte marktontwikkeling. Het actuele bonus rendement is 1,25%.   Deze garantie is alleen van toepassing op:  

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde, dan wordt de werkelijke waarde van het Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds uitgekeerd. Een keer in de vijf jaar vergelijkt Zwitserleven de werkelijke waarde van de verzekering met de garantiewaarde inclusief bonus rendement. Is de werkelijke waarde meer dan € 100,- hoger dan de garantiewaarde? Dan verhogen we de garantiewaarde naar de werkelijke waarde op dat moment.

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,33% per jaar. Deze bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,13% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,70%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om tussentijds de waarde vast te clicken? Dan worden 0,33% clickkosten in rekening gebracht (minimaal € 22,00 en maximaal € 90,00). Deze kosten worden in mindering gebracht op de waarde van uw verzekering. Éénmaal per vijf jaar wordt een gratis click uitgevoerd.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.