Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds.

Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds.

Het Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe werkt Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds?

Het rendement is minimaal 0% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 0% wat de actuele waarde minimaal is. oven op het gegarandeerd rendement is er een bonusrendement. Zwitserleven stelt het bonusrendement vast op basis van het behaalde rendement en de verwachte marktontwikkeling. Het actuele bonus rendement is 1,25%.   Deze garantie is alleen van toepassing op:  

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde, dan wordt de werkelijke waarde van het Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds uitgekeerd. Een keer in de vijf jaar vergelijkt Zwitserleven de werkelijke waarde van de verzekering met de garantiewaarde inclusief bonus rendement. Is de werkelijke waarde meer dan € 100,- hoger dan de garantiewaarde? Dan verhogen we de garantiewaarde naar de werkelijke waarde op dat moment.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Verzekerd Rendementfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds en in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor fondsen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u in hoofdstuk 11.1, de kenmerken van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.2 en de kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,33% per jaar. Deze bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,13% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,70%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,50% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om tussentijds de waarde vast te clicken? Dan worden 0,33% clickkosten in rekening gebracht (minimaal € 22,00 en maximaal € 90,00). Deze kosten worden in mindering gebracht op de waarde van uw verzekering. Eenmaal per vijf jaar wordt een gratis click uitgevoerd.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.