Een baai van het Portugese strand Praia de Mareta. De zee is blauw. Op de voorgrond ligt een grote rots.

Ik ben werkgever

Wat betekent de juridische samenvoeging voor u?

Dezelfde pensioenregeling met een nieuwe naam

Uw pensioenregeling heet vanaf nu het Zwitserleven Pensioen. Verder is uw pensioenregeling hetzelfde gebleven en alle rechten en verplichtingen zijn automatisch overgegaan naar Zwitserleven PPI. Staat in de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement of ander document ‘de Stichting’? Vanaf de juridische fusie bedoelen we daar Zwitserleven PPI mee. U ontvangt hiervoor een aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst en uw pensioenreglement.

Uw vertrouwde werkgeversportaal in een nieuw jasje

In uw werkgeversportaal vindt u de informatie over uw pensioenregeling overzichtelijk bij elkaar. En kunt u onder andere gegevens van uw werknemers in de pensioenregeling inzien, mutaties doorgeven en facturen en deelnemersrapportages downloaden. Vanaf nu logt u in op life.zwitserleven.nl. En alles is voorzien van een Zwitserleven logo en huisstijl. Verder is het portaal hetzelfde gebleven.

Inloggen in uw werkgeversportaal

Wijzigingen in het werknemersportaal en werkgeversportaal

We zetten het werknemersportaal en het werkgeversportaal binnenkort over naar Zwitserleven PPI. Dat bereiden we nu voor. Daarom nemen we wijzigingen die u en uw werknemers nu via het portaal aanvragen, later in behandeling dan dat u van ons gewend bent. Dit heeft geen gevolgen voor u en uw werknemers. We verwachten de wijzigingen vanaf 4 december 2023 weer in behandeling te kunnen nemen en we verwerken deze zo nodig met terugwerkende kracht. De status van uw wijzigingen kunt u zien in uw portaal.

Voeg Zwitserleven PPI toe aan uw eHerkenning

Gebruikt uw organisatie eHerkenning om in te loggen op het werkgeversportaal? Dit verandert per 4 december 2023. Uw organisatie logt dan in op het portaal van Zwitserleven PPI. Het is daarom nodig dat uw organisatie Zwitserleven PPI toevoegt aan eHerkenning. Regel dit bij voorkeur vóór 4 december 2023.

Hoe regelt u dit?
Een tekenbevoegd persoon of een machtigingbeheerder binnen uw organisatie:
1. Logt in op het eHerkenningsmiddel.
2. Voegt Zwitserleven PPI als extra organisatie toe.
3. Koppelt de gebruikers aan Zwitserleven PPI.

Op 4 december 2023 stuurt Zwitserleven PPI een e-mail naar de huidige gebruikers om hun eHerkenning voor Zwitserleven PPI te activeren. Vanaf dat moment kunnen de gebruikers binnen uw organisatie inloggen op life.zwitserleven.nl.

Aanpassing in de handelskalender

U heeft een pensioenregeling waarbij we de premie beleggen. Zo bouwen uw werknemers pensioen op voor later. Voor het aan- en verkopen van de beleggingen gaan wij uit van een maandelijkse handelskalender. Per maand zijn er drie handelsmomenten. We stellen alle drie de handelsmomenten van december 2023 met één week uit. Dit is nodig om de administratie en systemen van onze PPI over te zetten naar Zwitserleven PPI. En er zo voor te zorgen dat voor uw werknemers de juiste beleggingen worden aangekocht en verkocht.

U betaalt de pensioenpremie zoals u gewend bent

Betaalt u de pensioenpremies nu via automatische incasso? Dan blijft dat zo. De machtiging voor automatische incasso gaat automatisch over naar Zwitserleven PPI. U hoeft hiervoor niets te doen. U herkent de afschrijvingen van de premies voortaan aan de rekeninghouder Zwitserleven PPI N.V.

Maakt u de premies nu zelf handmatig over? Dan kunt u dat blijven doen. Het rekeningnummer verandert niet. Wat wel verandert is de rekeninghouder. Dat wordt Zwitserleven PPI N.V. Zodra u de premie overmaakt op het bekende rekeningnummer, krijgt u mogelijk een melding dat de naamgeving niet klopt. U kunt deze melding negeren en nog steeds geld overmaken naar het bankrekeningnummer. Tip: pas de rekeninghouder aan in het adresboek van uw bank.

Nieuw btw-nummer en KvK-nummer

Sinds de juridische fusie met Zwitserleven PPI N.V. zijn het btw-nummer en het KvK-nummer veranderd. Het bankrekeningnummer is niet veranderd.

  • Bedrijfsnaam: Zwitserleven PPI N.V.
  • Btw-nummer: 8518.00.683B01
  • KvK-nummer: 55646484

Zwitserleven PPI vindt privacy belangrijk

Vanaf de juridische fusie verwerkt Zwitserleven PPI de persoonsgegevens van uw werknemers. Zwitserleven PPI heeft deze gegevens nodig om producten en diensten te kunnen uitvoeren, onderhouden en verbeteren. Wilt u weten hoe Zwitserleven PPI omgaat met de privacy van uw werknemers? Meer informatie hierover leest u in het privacy statement.

Overstap naar het Zwitserleven Nu Pensioen

Door de samenvoeging is een unieke kans ontstaan om gezamenlijk een verbeterd pensioenproduct te ontwikkelen. We werken nu aan een verbetering van het bestaande Zwitserleven Nu Pensioen. Hierin gaan we de beste eigenschappen van beide PPI’s combineren. Vanaf de zomer van 2024 stapt u over op dit product.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. Deze helpt u graag.

Daarnaast kunnen u en uw werknemers terecht bij de servicedesk. Vanaf vandaag belt u met het nieuwe telefoonnummer 020 - 578 37 20.