Rendementen 2023 fondsen

Bij ons bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioen is daardoor ook afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Dit noemen we ook wel het rendement. In dit bericht vertellen we je kort over de marktontwikkelingen in 2023 en wat het resultaat van de beleggingsfondsen is geweest over het jaar 2023.

Rendementen 2023

Rendementen 2023

Bekijk de video

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Marktontwikkelingen in 2023

Het jaar 2023 kenmerkte zich door meer stabiliteit op de wereldwijde beurzen in vergelijking met het onrustige beursjaar 2022. De verwachtingen waren in eerste instantie niet hoog, maar 2023 bleek een goed jaar voor beleggers. De rente, die begin 2023 nog een stijgende lijn liet zien, daalde richting het einde van het jaar. Deze trend, samen met dalende inflatiecijfers en de opkomst van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), gaf beleggers vertrouwen en droeg bij aan waardestijgingen op de aandelenmarkten.

Slim Beleggen: Afstemming op je levensfase

De beleggingsfondsen maken onderdeel uit van een lifecycle. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen. Bij de mix stemmen we de beleggingen af op je leeftijd en zorgen we ervoor dat je steeds iets minder risicovol belegt hoe dichter je bij jouw pensioendatum komt. Dit betekent dat we de verdeling van beleggingsfondsen veranderen zodat het beleggingsrisico afneemt. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds probeert een hoog resultaat te halen. Dat is belangrijk voor de opbouw van een goed pensioen. Als je dichter bij je pensioendatum komt, beleg je meer in Matching fondsen. Het doel is het verkleinen van risico's en de koopkracht van je pensioen zoveel mogelijk gelijk houden.

Resultaten van de beleggingsfondsen in 2023
Hieronder vind je een overzicht van de resultaten van de beleggingsfondsen in 2023. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de bijbehorende benchmarks. Een benchmark is een meetlat om de prestaties van onze fondsen te vergelijken. Alle getoonde resultaten zijn na aftrek van transactiekosten en voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF).

2023 rendement fonds 2023 rendement benchmark Sinds start rendement fonds (op jaarbasis) Sinds start rendement benchmark (op jaarbasis)
Matching Kort fonds 6,24% -1,03% 1,57% 0,59%
Matching Lang fonds 7,04% 0,57% 2,46% 2,12%
Rendement fonds 14,30% 13,66% 7,33% 7,12%

De waarde van je beleggingen

De waarde van je beleggingen op dit moment en je persoonlijke lifecycle vind je onder Mijn beleggingen op je werknemersportaal. In je Dashboard kun je een voorspelling zien van je verwachte pensioen.