Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven RZL Euro Obligatiefonds.

Zwitserleven RZL Euro Obligatiefonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Euro Obligatiefonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid en de spreiding van de portefeuille. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Het Fonds belegt in leningen van bedrijven, instellingen en overheden die Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch hebben beoordeeld met een gemiddelde waardering van minimaal A-.

What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren die minimaal 10 punten hoger is dan die van de benchmark.

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,70% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,70% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.