Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven RZL Euro Obligatiefonds.

Zwitserleven RZL Euro Obligatie­fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Euro Obligatiefonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid en de spreiding van de portefeuille. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Het Fonds belegt in leningen van bedrijven, instellingen en overheden die Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch hebben beoordeeld met een gemiddelde waardering van minimaal A-.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren die minimaal 10 punten hoger is dan die van de benchmark.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,70% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,70% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.