Zwitserleven PW Vastrentendfonds.

Het Zwitserleven PW Vastrentendfonds biedt op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen. Er kunnen afwijkende afspraken in het reglement zijn opgenomen over de hoogte van de garantie.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Vastrentendfonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Obligatiefonds is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven PW Vastrentendfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven PW Vastrentendfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Zwitserleven PW Vastrentendfonds biedt op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen. Er kunnen afwijkende afspraken in het reglement zijn opgenomen over de hoogte van de garantie.

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Vastrentendfonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe werkt het fonds?

Het netto rendement van het fonds is minimaal 3% per jaar. Iedere maand berekent Zwitserleven op basis van deze 3% wat de waarde minimaal is Dit noemen we de garantiewaarde. De beheerkosten worden onttrokken uit de waarde van de polis. Uw minimale rendement is daardoor 2,82% per jaar.

Voorwaarde: Het garantierendement van 3% geldt niet voor eenmalige premies (koopsom) die u in de laatste drie jaar tot de einddatum belegt in het fonds.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven PW Vastrentendfonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,65% per jaar. Deze bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,25%
  • Garantiekosten: 0,10%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18% 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.