Zwitserleven PW Vastrentendfonds.

Zwitserleven Vastrentendfonds biedt op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen. Er kunnen afwijkende afspraken in het reglement zijn opgenomen over de hoogte van de garantie.

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Vastrentendfonds is een obligatiefonds met garantie. Het fonds belegt in obligaties met een goede kredietwaardering. Dit zijn zogenoemde ‘investment grade’ beleggingen. Om de waardering te bepalen gebruiken we ratingbureaus zoals Standard & Poor’s of Moody’s.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe werkt dit fonds?

Het netto rendement van het fonds is minimaal 3% per jaar. Iedere maand berekent Zwitserleven op basis van deze 3% wat de waarde minimaal is Dit noemen we de garantiewaarde. De beheerkosten worden onttrokken uit de waarde van de polis. Uw minimale rendement is daardoor 2,82% per jaar.

Voorwaarde:  Het garantierendement van 3% geldt niet voor eenmalige premies (koopsom) die u in de laatste drie jaar tot de einddatum belegt in het fonds.

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland is een fonds dat belegt in obligaties. Het fonds speelt actief in op verwachte ontwikkelingen in de markt. Dit betekent dat de fondsmanager de beste beleggingen obligaties selecteert. Om zo een aantrekkelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,65% per jaar. Deze bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,25%
  • Garantiekosten: 0,10%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18% 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.